ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η εκκλησιολογία του Ακαινοτομήτου πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας βρίσκεται στα κάτωθι βιβλία:ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ), ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ.