17 Αυγούστου 2011

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

                                                                                                      Ἅγιον ὄρος 5-6-2009


Παν\τε Γέροντα Ἀθανάσιε εὐλογεῖτε.

Ἔλαβα τὸ «Ἐν Συνειδήσςει» τεύχος Ἰουνίου 2009 καὶ τὸ γράμμα σας καὶ ἐπισημαίνω τὰ κατωτέρω. Εὔχομαι νὰ σᾶς στερεώνει ὁ Κύριος εἰς τὸ ἱερὸν ἔργον ποὺ ἐπιτελεῖτε διὰ λόγων καὶ γραφίδος καὶ νὰ συνεχίσετε ὁλοκληρώνοντας τὴν καλὴν ὁμολογίαν διὰ τῆς ἐπὶ Κανονικοῦ ἐδάφους Ἀποτειχίσεως.
Γράφετε ὅτι