ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

Κανονικό κείμενο αποτειχίσεως του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού πληρώματος προ και μέχρι Αγίας και όχι λυστρικής Συνοδικής διαγνώσεως από την κοινωνία:

1)  της αιρέσεως των οικουμενιστών,

2)  του σχίσματος των οικουμενιστών,

3)  της παρασυναγωγής των παραταξιακών.