11 Νοεμβρίου 2019

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ : ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ : ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ  ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ