29 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΗ ΙΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ


Απολυτικιον της Αγιας. Ηχος γ'. Την ωραιοτητα.

Τω θειω ερωτι, λαμπρως αθλησασα, εις οσμην εδραμες, Χριστου πανευφημε, οια νεανις παγκαλις, και Μαρτυς πεποικιλμενη, οθεν εισεληλυθας, εις πασταδα ουρανιον, κοσμω διανεμουσα, ιαματων χαρισματα, και σωζουσα τους σοι εκβοωντας, χαιροις θεοφρον Ευφημια.

Κοντακιον. Ηχος δ'
Ο υψωθεις εν τω Σταυρω...

Εν τη αθλησει σου καλως ηγωνισω, και μετα θανατον ημας αγιαζεις, ταις των θαυματων βλυσεσι Πανευφημε, οθεν σου την κοιμησιν, την αγιαν τιμωμεν, πιστει παρισταμενοι, τω σεπτω σου λειψανω, ινα ρυσθωμεν νοσων ψυχικων, και των θαυματων την χαριν αντλησωμεν.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη ΙΣΤ' του αυτου μηνος, μνημη της Αγιας Μεγαλομαρτυρος και πανευφημου Ευφημιας.

Στιχ. Υπερ Θεου κτανθεισαν αρκτου τοις μυλαις,
Ευφημιας σε χρη στεφειν, Ευφημια,
Τη εκκαιδεκατη Ευφημιαν εκτανε αρκτος.

Τη αυτη ημερα, μνημη της Αγιας Μαρτυρος Μελετινης.

Στιχ. Μελετινη, τμηθεισα την καραν ξιφει, 
Αιμα προσηγεν ως γλυκυ Χριστω μελι.

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον. Των Μαθητων...

Της πανευφημου Μαρτυρος Ευφημιας, την μνημην συνελθοντες ανευφημουμεν, αυτη γαρ τον ορον Ορθοδοξιας, εκ των Πατερων ειληφε, και τουτον διατηρουσα, τους ορθοδοξους λαμπρυνει.

Του Σταυρου. Ομοιον

Σταυρος, του κοσμου πεφυκε σωτηρια Σταυρος, αγιων παντων η βακτηρια, Σταυρος, βασιλεων το στερεωμα, Σταυρος, πιστων οχυρωμα, Σταυρος, ανθρωπων η ρωσις, Σταυρος, δαιμονων η πτωσις.

Μεγαλυναριον.

Ευφημον σοι αινον και ιερον, πανευφημε Μαρτυς, αναμελπομεν ευπρεπως, συ γαρ Ευφημια, εμπρεψασα ευφημως, τω Λογω εδοξασθης, ως καλλιπαρθενος.