21 Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητοί αδελφοί : Ο Υπέρ - Παν - Άγιος Τριαδικός Θεός να είναι πάντα με όλους μας και να μας δίνει πάντα την Χάρη και την Ευλογία του στις οικογένειες μας με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πάντων των Αγίων Ανθρώπων και Αγγέλων να αναπαυει τις ψυχές πάντων των κεκοιμημένων δούλων του.

Αγαπητοί αδελφοί  : Ο Υπέρ - Παν - Άγιος Τριαδικός Θεός να είναι πάντα με όλους μας και να μας δίνει πάντα την Χάρη και την Ευλογία του στις οικογένειες μας με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πάντων των Αγίων Ανθρώπων και Αγγέλων να αναπαυει τις ψυχές πάντων των κεκοιμημένων δούλων του.