11 Ιουλίου 2011

ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος βλέπουμε αρκετούς Επισκόπους που είναι πρωτοστάτες της οικουμενιστικής αιρέσεως και οι υπόλοιποι Επίσκοποι είτε δεν ασχολούνται με τα θέματα της πίστεως είτε παρουσιάζονται από εφημερίδες και κανάλια ως ομολογητές και πρόμαχοι Ορθοδοξίας. Όλοι αυτοί κοροϊδεύουν τους πιστούς στην Εκκλησία. Οι πρωτοστάτες Επίσκοποι του οικουμενισμού κάνουν αιρετική την Εκκλησία και οι καλύτεροι σύμμαχοι τους είναι