26 Μαΐου 2018

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  (ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ)

Μνημην επιτελουμεν παντων των απ' αιωνος κοιμηθεντων ευσεβως, επ' ελπιδι αναστασεως ζωης αιωνιου.

Απολυτικιον. Ηχος πλ.δ'

Ο βαθει σοφιας φιλανθρωπως παντα οικονομων, και το συμφερον πασιν απονεμων, μονε Δημιουργε, αναπαυσον Κυριε τας ψυχας των δουλων σου, εν σοι γαρ την ελπιδα ανεθεντο, τω ποιητη και πλαστη και Θεω ημων.

Κοντακιον. Ηχος πλ. δ'

Τους μετασταντας αφ' ημων εκ των προσκαιρων, εν ταις σκηναις των εκλεκτων κατασκηνωσον, και μετα Δικαιων αναπαυσον Σωτερ αθανατε, ει γαρ ως ανθρωποι ημαρτον επι γης, αλλα συ ως αναμαρτητος Κυριος, αφες αυτοις τα εκουσια πταισματα, και τα ακουσια, μεσιτευουσης της τεκουσης σε Θεοτοκου, ινα συμφωνως βοησωμεν υπερ αυτων, Αλληλουια,

Εξαποστειλαριον. Ηχος γ'

Ο ουρανον τοις αστροις.. 

Μνημην τελουντες παντων, των κοιμηθεντων εν Χριστω, και τελευταιας ημερας, μνημην ποιησωμεν πιστοι, υπερ ημων τε κακεινων, Χριστον αει δυσωπουντες.