18 Νοεμβρίου 2016

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ.

ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ σελιδα : 32. 33. 34
ΚΑΝΟΝΑΣ.  Λ Α'   ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. σελιδα. 34.
ΣΤΗΝ ΤΕΤΕΡΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ:

"""""""ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ"""""""

ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΑ.  Λ Α'
στην ιδια σελιδα 34. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

"""""""""""""ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ""""""""""

Σελιδα 358.  ΚΑΝΟΝΑΣ. Ι Ε'   ΤΗΣ Α'. ΚΑΙ Β'
ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο
ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΙΡΑ:

'""""""""ΠΡΟ ΕΜΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ"''""''""""

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 358.  ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'  
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο
ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ

"""'""""""""ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ"""""""""""

ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. 358.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ Ι Ε '
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΣΕΙΡΑ

""""""""""""""ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗ""""""""""""

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 358 ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ: Ι Ε'
ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

"""""""""""""ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΓΕΝΗ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ"""""""""""

Σελιδα. 469. ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΟΝΑΣ.  Ι Α'
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΣΕΙΡΑ

""""""""""""""ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΙΣ""""""""""""""

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. J.-P. MIGNE
ΤΟΜΟΣ.   137.    
ΣΕΛΙΔΑ. 1068
ΚΑΝΟΝΑΣ.   Ι Ε ' ΤΗΣ Α'. ΚΑΙ Β'  ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΩΝΑΣ :   
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ. 1068.  ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΒΑΛΣΑΜΩΝΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ
ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ: ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

"""""""""""""""ΠΡΟ ΕΝΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ"""""""""""""""""

Σελιδα. 1069. ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΒΑΛΣΑΜΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε '
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1069 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ

""""""""""""""""ΠΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ""""""""""""""

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 1069
ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΒΑΛΣΑΜΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. 1069 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ

""""""""""""ΠΡΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 1069 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΑ. Ι Ε'.
ΖΩΝΑΡΑΣ.  ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΖΩΝΑΡΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΣΕΙΡΑ

""""""""""""""""ΠΡΙΝ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗ ΣΥΝΟΔΩ"""""""""""""""""
""""""""""""ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΝΑΙ ΤΑΥΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗΝΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΤΟΝ"""""""""""""""""""""""

ΒΛΕΠΕΤΕ  ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΗ Η ΑΓΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ
Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η -Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η-Α Π Ο Τ Ε Ι Χ Ι Σ Η
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ
ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ
ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ : ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ
ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ????????????????????????????????????????????????????????????