14 Μαΐου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Απολυτικιον Αναστασιμον.
Ηχος δ'

Το φαιδρον της Αναστασεως κηρυγμα, εκ του Αγγελου μαθουσαι, αι του Κυριου Μαθητριαι, και την προγονικην αποφασιν απορριψασαι, τοις Αποστολοις καυχωμεναι ελεγον, Εσκυλευται ο θανατος, ηγερθη Χριστος ο Θεος, δωρουμενος τω κοσμω το μεγα ελεος.

Κοντακιον της Σαμαρειτιδος.
Ηχος πλ. δ'

Πιστει ελθουσα εν τω φρεατι, η Σαμαρειτις εθεασατο, το της σοφιας υδωρ σε, ω ποτισθεισα δαψιλως Βασιλειαν την ανωθεν εκληρωσατο, αιωνιως η αοιδιμος.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Του Μηναιου, ειτα το παρον

Τη αυτη ημερα, Κυριακη πεμπτη απο του Πασχα, την της Σαμαρειτιδος εορτην εορταζομεν.

Στιχ. Υδωρ λαβειν ελθουσα το φθαρτον, γυναι,
Το ζων απαντλεις, ω ρυπους ψυχης πλυνεις.

Ταις της σης Μαρτυρος Φωτεινης πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.