30 Μαΐου 2011

TO ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Στο πλοίο της Εκκλησίας κυβερνήτης είναι ο Χριστός μας. Η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ομολογητές, οι διδάσκαλοι και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ιεράρχες πρεσβύτεροι μοναχοί και λαϊκοί της θριαμβευούσης και της στρατευομένης Εκκλησίας όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Κάποιοι όμως πήδηξαν από το πλοίο της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αποτέλεσμα