3 Ιουνίου 2017

ΤΗ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Απολυτικιον. Ηχος πλ. δ'

Του Σταυρου σου τον τυπον εν ουρανω θεασαμενος, και ως ο Παυλος την κλησιν ουκ εξ ανθρωπων δεξαμενος, ο εν βασιλευσιν Αποστολος σου Κυριε, Βασιλευουσαν πολιν τη χειρι σου παρεθετο, ην περισωζε δια παντος εν ειρηνη, πρεσβειαις της Θεοτοκου, μονε Φιλανθρωπε.

Κοντακιον. Ηχος γ'
Η Παρθενος σημερον...

Κωσταντινος σημερον, συν τη μητρι τη Ελενη, τον Σταυρον εμφαινουσι, το πανσεβασμιον ξυλον, παντων μεν των Ιουδαιων αισχυνην οντα, οπλον δε πιστων ανακτων κατ' εναντιων, δι' ημας γαρ ανεδειχθη, σημειον μεγα, και εν πολεμοις φρικτον.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη ΚΑ' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων ενδοξων, θεοστεπτων, και Ισαποστολων, Μεγαλων Βασιλεων, Κωσταντινου και Ελενης.

Στιχ. Ως κοινον ειχον γης Βασιλεις το στεφος,
Εχουσι κοινον και το του πολου στεφος.
Ξυνθανε μητερι εικαδι πρωτη 
Κωσταντινος.

Τη αυτη ημερα, ο Αγιος Νεομαρτυς Παχωμιος, ο εν τω Ουσακι της Φιλαδελφειας μαρτυρησας, ξιφει τελειουται.

Στιχ. Που παχος εν σοι, ω Παχωμι', ευρεθη,
Πονοις ξιφει τε λεπτυναντι το 
βριθον;

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον και σωσον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον
Τοις Μαθηταις συνελθωμεν...

Ουκ εξ ανθρωπων ειληφε, το βασιλειον κρατος, αλλ' εκ της θειας χαριτος, Κωσταντινος ο μεγας, συν τη μητρι ουρανοθεν, εξαστραπτον δε βλεπει, Σταυρου το θειον τροπαιον, οθεν τουτω ολεσας τους δυσμενεις, των ειδωλων ελυσε την απατην, εν κοσμω δε εκρατυνε, την ορθοδοξον πιστιν.

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ζ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  (ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ) Μνημην επιτελουμεν παντων των απ' αιωνος κοιμηθεντων ευσεβως, επ' ελπιδι αναστασεως ζωης αιωνιου.

Απολυτικιον. Ηχος πλ.δ'

Ο βαθει σοφιας φιλανθρωπως παντα οικονομων, και το συμφερον πασιν απονεμων, μονε Δημιουργε, αναπαυσον Κυριε τας ψυχας των δουλων σου, εν σοι γαρ την ελπιδα ανεθεντο, τω ποιητη και πλαστη και Θεω ημων.

Κοντακιον. Ηχος πλ. δ'

Τους μετασταντας αφ' ημων εκ των προσκαιρων, εν ταις σκηναις των εκλεκτων κατασκηνωσον, και μετα Δικαιων αναπαυσον Σωτερ αθανατε, ει γαρ ως ανθρωποι ημαρτον επι γης, αλλα συ ως αναμαρτητος Κυριος, αφες αυτοις τα εκουσια πταισματα, και τα ακουσια, μεσιτευουσης της τεκουσης σε Θεοτοκου, ινα συμφωνως βοησωμεν υπερ αυτων, Αλληλουια,

Εξαποστειλαριον. Ηχος γ'

Ο ουρανον τοις αστροις.. 

Μνημην τελουντες παντων, των κοιμηθεντων εν Χριστω, και τελευταιας ημερας, μνημην ποιησωμεν πιστοι, υπερ ημων τε κακεινων, Χριστον αει δυσωπουντες.