2 Νοεμβρίου 2019

Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕ ΣΚΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΩΝ. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΖΑΚΗ.


Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕ ΣΚΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΩΝ.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΖΑΚΗ.