16 Μαρτίου 2019

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ

Το παρον. Απολυτικιον. Ηχος β'.

Μεγαλα τα της πιστεως κατορθωματα! εν τη πηγη της φλογος, ως επι υδατος αναπαυσεως, ο αγιος Μαρτυς Θεοδωρος ηγαλλετο, πυρι γαρ ολοκαυτωθεις, ως αρτος ηδυς, τη Τριαδι προσηνεκται. 


Ταις αυτου ικεσιαις, Χριστε ο Θεος, σωσον τας ψυχας ημων.

Κοντακιον. Αυτομελον. Ηχος πλ. δ'.

Πιστην Χριστου ωσει Θωρακα, ενδον λαβων εν καρδια σου, τας εναντιας δυναμεις κατεπατησας Πολυαθλε, και στεφει ουρανιω εστεφθης αιωνιως, ως αηττητος.

CΥΝΑΞΑΡΙΟΝ


του Μηναιου, ειτα το παρον.

Τω Σαββατω της πρωτης Εβδομαδος των Νηστειων, το δια των Κολλυβων παραδοξον θαυμα του αγιου και ενδοξου Μεγαλομαρτυρος Θεοδωρου του Τηρωνος εορταζομεν.

Τροφη κολλυβων, εστια Τηρων πολιν,


Τρυφην τιθεις απρακτον, ηλιγισμενην.

Ταις αυτου πρεσβειαις, ο Θεος, ελεησον και σωσον ημας. Αμην.