21 Νοεμβρίου 2019

ΤΗ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΑπολυτικιον. Ηχος δ'. Ο υψωθεις εν τω Σταυρω...

Των ουρανιων στρατιων Αρχιστρατηγοι, δυσωπουμεν υμας ημεις οι αναξιοι, ινα ταις υμων δεησεσι, τειχισητε ημας, σκεπη των πτερυγων, της αυλου υμων δοξης, φρουρουντες ημας προσπιπτοντας, εκτενως και βοωντας,  Εκ των κινδυνων λυτρωσασθε ημας, ως Ταξιαρχαι των ανω Δυναμεων.

Των Εννεα Ταγματων. Ηχος α'. Της ερημου πολιτης.

Της αναρχου Τριαδος λειτουργοι οι ασωματοι, των ακαταληπτων οι πρωτοι, μυστηριων εκφαντορες, συν Θρονοις Χερουβειμ και Σεραφειμ, Δυναμεις Εξουσιαι Αρχαι, Κυριοτητες Αρχαγγελοι οι λαμπροι, και Αγγελοι υμνεισθωσαν. Δοξα τω υποστησαντι υμας, δοξα τω καταλαμποντι, δοξα τω υμνουμενω δι' υμων, τρισαγιοις ασμασι.

Κοντακιον. Ηχος β'

Αρχιστρατηγοι Θεου, λειτουργοι θειας δοξης, των ανθρωπων οδηγοι, και αρχηγοι Ασωματων, το συμφερον ημιν αιτησασθε, και το μεγα ελεος, ως των Ασωματων Αρχιστρατηγοι.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Τη Η' του αυτου μηνος, η Συναξις των Αρχιστρατηγων Μιχαηλ και Γαβριηλ, και των λοιπων αγιων ασωματων και ουρανιων Ταγματων.

Στιχ. Εβουλομην σοι, Μηχαηλ, ασμα πρεπον,
Ασαι πρεποντως, αλλ' αυλον ουκ εχω.
Ογδοη ουρανιης κυδαινει ταξιος Αρχους.

Τη αυτη ημερα, η Συναξις των εννεα Ταγματων, Σεραφιμ, Χερουβιμ, Θρονων, Κυριοτητων, Εξουσιων, Αρχων, Δυναμεων, Αρχαγγελων και Αγγελων.

Στιχ. Επαξιον τι Ταγματων των εννεα,
Τις αν γονος φθεγξαιτο μηνων εννεα ;

Ταις των Αγιων σου πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον
Τοις Μαθηταις συνελθωμεν...

Εξουσιων Δυναμεων, Αρχαγγελων Αγγελων, Κυριοτητων Θρονων τε, και Αρχων πρωτοστατης, υπο Θεου κατεσταθης, Αρχιστρατηγε θειε, Μηχαηλ υπερενδοξε, τω αστεκτω ουν θρονω, παρεστηκως, σκεπε φρουρει φυλαττε σωζε παντας, τους πιστει σε γεραιροντας, τον του κοσμου προστατην.

Μεγαλυναριον.

Προκριτοι Δυναμεων νοερων, Μιχαηλ πρωταρχα, και λαμπρομορφε Γαβριηλ, συν ταις ουρανιαις, αιτειτε στρατηγιαις, ημιν καταπεμφθηναι, το μεγα ελεος.