6 Δεκεμβρίου 2017

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ' ΑΥΤΩΝ

Οι Ορθόδοξοι κληρικοί μοναχοί και λαϊκοί που μνημονεύουν, αναγνωρίζουν, συμπροσεύχονται, συλλειτουργούν και έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους πρωτοστάτες Ορθοδόξους οικουμενιστές του <<Π.Σ.Ε.>> παθαίνουν τις παρακάτω ζημιές:

1)Μοιχεύουν πνευματικά με όλους τους αιρετικούς του κόσμου.

2)Μολύνονται από την κοινωνία της αιρέσεως και του σχίσματος των οικουμενιστών και ταυτόχρονα μολύνουν όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τα μοναστήρια των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.

3)Κοινωνούνε Εκκλησιαστικά με τον διάβολο και αρχηγό του οικουμενισμού, αφού βρίσκονται ενωμένοι στην παγκόσμια <<εκκλησία>> του,συγκοινωνούντες με τους προδότες Ορθοδόξους οικουμενιστές.

4)Οι Ορθόδοξοι πρωτοστάτες οικουμενιστές και όλοι αυτοί που συγκοινωνούν μαζί τους είναι αυτομάτως αποτειχισμένοι από την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία,αφού είναι εντειχισμένοι σε μια άλλη <<εκκλησία>>, στην <<εκκλησία>> του αντίχριστου.

5)Πεθαίνουν πνευματικά από το δηλητήριο της σατανικής οικουμενιστικής αρρώστιας, δηλ. κάνουν τις Εκκλησίες και τα μοναστήρια τους φονευτήρια ψυχών.

6)Έχουν χάσει την Ορθοδοξία και έχουν κερδίσει την κακοδοξία.

7)Έχουν χάσει την Μία Εκκλησία του Χριστού και έχουν κερδήσει όλα τα μαγαζιά του σατανά.

8)Σε αυτή την ζωή είναι υπόδικοι σε μέλλουσα Αγιοπνευματική Σύνοδο, λόγω της οικουμενιστικής τους διαστροφής και πλάνης.

9)Στην άλλη ζωή θα χαθούν στην κόλαση όχι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και όσοι συγκοινωνούν μαζί τους εάν δεν μετανοήσουν όλοι αυτοί που έχουν γνώση.

Η αποτείχιση των Ορθοδόξων από την κοινωνία των αιρετικοσχισματικών οικουμενιστών μέχρι να γίνει Σύνοδος Αγία για να επαναφέρει την κανονική τάξη στην Μία Εκκλησία είναι το μοναδικό φάρμακο. Η αποτείχιση είναι η ασφάλεια των Ορθοδόξων για να μην είμαστε ενωμένοι με τους αιρετικούς, τους βέβηλους και τους βλάσφημους. Με την αποτείχιση ξεχωρίζουν οι ομολογητές από τους προδότες. Η αποτείχιση από την κοινωνία των οικουμενιστών είναι υποχρεωτική για όσους θέλουν να σωθούν και δυνητική για όσους θέλουν να παίζουν την ψυχή τους με την κόλαση. Με την αποτείχιση οι Ορθόδοξοι απομονώνουμε τους αιρετικούς και τους βγάζουμε εκτός Εκκλησίας, ενώ εμείς ασφαλιζόμαστε εντός Εκκλησίας. Με την αποτείχιση βάζουμε τις βάσεις για να πραγματοποιηθεί όποτε κρίνει ο Θεός με την βοήθεια κλήρου και λαού όλων των βαθμών Τοπική και Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει εάν δεν μετανοήσουν τους πρωτοστάτες και συγκοινωνούς της κακοδοξίας και στις θέσεις τους να βάλει Ορθοδόξους, ώστε να ξαναεπιστρέψει η κανονική τάξη στην Εκκλησία. Η αποτείχιση των Ορθοδόξων γίνεται και για την αίρεση αλλά και για το σχίσμα των οικουμενιστών. Όσοι Ορθόδοξοι αποτειχίζονται από τους οικουμενιστές μέχρι συνοδικής διαγνώσεως δεν χειροτονούν επισκόπους,δεν κάνουν καινούριες συνόδους, ούτε δημιουργούν νέες αρχιεπισκοπές.