8 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ.

Οι Ορθόδοξοι αποτειχιζόμαστε κανονικά και νόμιμα από τους οικουμενιστές μέχρι να συγκροτήσουμε Αγία Πανορθόδοξη Σύνοδο, για να εξετάσει και δικάσει τους κακοδόξους, έτσι ώστε να επανέλθουμε στην κανονική τάξη της Εκκλησίας. Σήμερα για παράδειγμα στην Εκκλησία της Ελλάδος έχουμε τους κανονικά και νόμιμους αποτειχισμένους, που συγκροτούν.....