28 Μαΐου 2018

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ( ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ) 

Απολυτικιον. Ηχος πλ.δ'

Ευλογητος ει, Χριστε ο Θεος ημων, ο πανσοφους τους αλιεις αναδειξας, καταπεμψας αυτοις το Πνευμα το Αγιον, και δι' αυτων την οικουμενην σαγηνευσας, Φιλανθρωπε, δοξα σο.                                     ( Εκ γ' )

Κοντακιον. Ηχος πλ. δ'

Οτε καταβας τας γλωσσας συνεχεε, διεμεριζεν εθνη ο Υψιστος, οτε του πυρος τας γλωσσας διενειμεν, εις ενοτητα παντας εκαλεσε, και συμφωνως δοξαζομεν το Παναγιον Πνευμα.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Του Μηναιου, ειτα το παρον

Τη αυτη ημερα, Δευτερα της Πεντηκοστης, αυτο το Παναγιον και ζωοποιον και παντοδυναμον εορταζομεν Πνευμα, τον ενα της Τριαδος Θεον, το ομοτιμον, και ομοουσιον, και ομοδοξον τω Πατρι και τω Υιω.

Στιχ. Πασα πνοη, δοξαζε Πνευμα Κυριου,
Δι' ου πονηρων πνευματων
φρουδα θραση.

Τη επιφοιτησει του Αγιου Πνευματος, πρεσβειαις των Αποστολων σου, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον
Ηχος γ'. Ο ουρανον τοις αστροις...

Το Παναγιον Πνευμα, το προιον εκ του Πατρος, και δι' Υιου ενδημησαν, τοις αγραμματοις Μαθηταις, τους σε Θεον επιγνοντας, σωσον, αγιασον παντας.                          ( Δις)

Ετερον. Ηχος ο αυτος

Φως ο Πατηρ, φως ο Λογος, φως και το Αγιον Πνευμα, οπερ εν γλωσσαις πυριναις, τοις Αποστολοις επεμφθη, και δι' αυτου πας ο κοσμος φωταγωγειται,  Τριαδα σεβειν αγιαν.