8 Δεκεμβρίου 2018

ΤΗ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΣΟΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ. ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ.

Απολυτικιον της Εορτης.

Δοξα..  Της Αγιας.

Ηχος πλ. α'

Τον συναναρχον Λογον...

Την πανευφημον νυμφην Χριστου υμνησωμεν, Αικατεριναν την θειαν και πολιουχον Σινα, την βοηθειαν ημων και αντιληψιν, οτι εφιμωσε λαμπρως, τους κομψους των ασεβων, του Πνευματος τη μαχαιρα, και νυν ως Μαρτυς στεφθεισα, αιτειται πασι το μεγα ελεος.

Του Αγιου. Ηχος δ'. Ταχυ προκαταλαβε.

Ουρανιον Αγγελον, χειραγωγον ασφαλη, προς δοξαν αριδηλον, ως του φωτος κοινωνος, Μερκουριε εσχηκας, οθεν τω αθανατω, Βασιλει πειθαρχησας, ηθλησας υπερ φυσιν, ως γενναιος οπλιτης, διο τους σοι προσιοντας, μακαρ περισωζε.

Κοντακιον. Της Αγιας.

Ηχος β'. Τα ανω ζητων...

Χορειαν σεπτην, ενθεως φιλομαρτυρες, εγειρατε νυν, γεραιροντες την πανσοφον, Αικατεριναν, αυτη γαρ, εν σταδιω τον Χριστο εκηρυξε, και τον οφιν επατησε, ρητορων την γνωσιν καταπτυσασα.

Του Αγιου. Ηχος δ'. Επεφανης σημερον.

Ωσπερ θειον θωρακα, ημφιεσμενος, του Χριστου την δυναμιν, αθλητικως ανδραγαθεις, καταπυρσευων τους ψαλλοντας, χαιρε Μαρτυρων το κλεος Μερκουριε.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Τη ΚΕ' του αυτου μηνος, μνημη της αγιας Μεγαλομαρτυρος Αικατερινης.

Στιχ. Αικατερινα, και σοφη και παρθενος,

Εκ δε ξιφους, και Μαρτυς ω καλα τρια!

Εικαδι πεμπτη αορ κατεπεφνεν ρητορα Κουρην.

Τη αυτη ημερα, οι Αγιοι εκατον πεντηκοντα Ρητορες, οι δια της Αγιας Αικατερινης πιστευσαντες τω Χριστω, πυρι τελειουνται.

Στιχ. Αι προς πλανης Ρητορσιν ανδρασι στασεις,

Εις πυρ θανουσι, των στεφανων ευρεσεις.

Τη αυτη ημερα, η Αγια βασιλισσα, η γαμετη Μαξεντιου, ξιφει τελειουται

Στιχ. Τμηθεισα θνητου συζυγος βασιλεως,

Αφθαρτον ευρε νυμφωνα Βασιλεως.

Τη αυτη ημερα, ο Αγιος Πορφυριος, ο Στρατηλατης, συν τοις διακοσιοις στρατιωταις, ξιφει τελειουνται.

Στιχ. Συν τω στρατω σου, Πορφυριε, προς ξιφος,

Προθυμος ηκεις, οια περ Στρατηλατης.

Τη αυτη ημερα, μνημη της αθλησεως του Αγιου Μεγαλομαρτυρος Μερκουριου.

Στιχ. Ει και πατασση, Μερκουριε τω ξιφει,

Και νεκρος εχθρον συ πατασσεις Κυριου.

Τη αυτη ημερα, μνημη του Οσιου Πατρος ημων Πετρου του Ησυχαστου.

Στιχ. Ησυχως βιου το πελαγος ανυσας,

Προς ησυχιον, Πετρε, λιμενα φθανεις.

Τη αυτη ημερα, οι Αγιοι εξακοσιοι εβδομηκοντα Μαρτυρες ξιφει τελειουνται.

Στιχ. Τεμνουσιν ανδρων εικαδας τριπλως δεκα.

Μεθ' ων και αλλους ανδρας επτακις δεκα.

Ταις των Αγιων σου πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον. Της Αγιας

Εν Πνευματι τω Ιερω...

Ενευρωσας το φρονημα, γυναικων ω παρθενε, Αικατερινα παντιμε, αθλοφορων η δοξα, και φιλισοφων ανοιαν, εν Θεω διηλεγξας, ως ληρον ουσαν και μυθον, την Παναμωμον οντως, και Μητερα του Θεου, συλληπτορα κεκτημενη.

Του Αγιου. Ομοιον

Τας παραταξεις των εχθρων, και δαιμονων τα θραση, εις τελος κατηδαφισας,  και στεφος εδεξω, Μερκουριε μακαριε, εκ χειρος του Κτιστου σου, ως Μαρτυς της αληθειας, διασωζεις δε παντας, εκ παντοιων θλιβερων, σκανδαλων του αλλοτριου.

Της Εορτης Ομοιον

Του Ιερου σε σημερον, Θεοτοκε Παρθενε, δεχεται τα ενδοτερα, χερσιν Αρχιερεως, εν οις τριων απο χρονων, εως δυο και δεκα, διεμεινας τρεφομενη, χερσι θειου Αγγελου, ως αγια κιβωτος, του παντα τεκτηναμενου.

Μεγαλυναρια. Της Αγιας.

Νυμφη του Σωτηρος παναυκλεης, αιγλη παρθενιας, και σοφιας τη καλλονη, και Μαρτυρων αθλοις, λαμπρως πεποικιλμενη, Αικατερινα ωφθης, ως καλλιπαρθενος.

Του Αγιου.

Ωφθης νεανιας πανευπρεπης, οια στρατιωτης, του Σωτηρος περιφανης, φυσεως γαρ ωρα, την αθλησιν ανθησας, Μερκουριε θεοφρον, Χριστω δεδοξασαι.