3 Ιουνίου 2018

ΤΗ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Απολυτικιον. Ηχος πλ. δ'

Του Σταυρου σου τον τυπον εν ουρανω θεασαμενος, και ως ο Παυλος την κλησιν ουκ εξ ανθρωπων δεξαμενος, ο εν βασιλευσιν Αποστολος σου Κυριε, Βασιλευουσαν πολιν τη χειρι σου παρεθετο, ην περισωζε δια παντος εν ειρηνη, πρεσβειαις της Θεοτοκου, μονε Φιλανθρωπε.

Κοντακιον. Ηχος γ'
Η Παρθενος σημερον...

Κωσταντινος σημερον, συν τη μητρι τη Ελενη, τον Σταυρον εμφαινουσι, το πανσεβασμιον ξυλον, παντων μεν των Ιουδαιων αισχυνην οντα, οπλον δε πιστων ανακτων κατ' εναντιων, δι' ημας γαρ ανεδειχθη, σημειον μεγα, και εν πολεμοις φρικτον.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη ΚΑ' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων ενδοξων, θεοστεπτων, και Ισαποστολων, Μεγαλων Βασιλεων, Κωσταντινου και Ελενης.

Στιχ. Ως κοινον ειχον γης Βασιλεις το στεφος,
Εχουσι κοινον και το του πολου στεφος.
Ξυνθανε μητερι εικαδι πρωτη 
Κωσταντινος.

Τη αυτη ημερα, ο Αγιος Νεομαρτυς Παχωμιος, ο εν τω Ουσακι της Φιλαδελφειας μαρτυρησας, ξιφει τελειουται.

Στιχ. Που παχος εν σοι, ω Παχωμι', ευρεθη,
Πονοις ξιφει τε λεπτυναντι το 
βριθον;

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον και σωσον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον
Τοις Μαθηταις συνελθωμεν...

Ουκ εξ ανθρωπων ειληφε, το βασιλειον κρατος, αλλ' εκ της θειας χαριτος, Κωσταντινος ο μεγας, συν τη μητρι ουρανοθεν, εξαστραπτον δε βλεπει, Σταυρου το θειον τροπαιον, οθεν τουτω ολεσας τους δυσμενεις, των ειδωλων ελυσε την απατην, εν κοσμω δε εκρατυνε, την ορθοδοξον πιστιν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Απολυτικιον Αναστασιμον.


Ηχος πλ.δ'

Εξ υψους κατηλθες ο Ευσπλαχνος, ταφην κατεδεξω τριημερον, ινα ημας ελευθερωσης των παθων.
Η ζωη και η αναστασις ημων Κυριε, δοξα σοι.

Δοξα...Των Αγιων. Ηχος δ'

Των εν ολω τω κοσμω Μαρτυρων σου, ως πορφυραν και βυσσον τα αιματα, η Εκκλησια σου στολισαμενη, δι' αυτων βοα σοι, Χριστε ο Θεος, Τω λαω σου τους οικτιρμους σου καταπεμψον, ειρηνην τη πολιτεια σου δωρησαι, και ταις ψυχαις ημων το μεγα ελεος.

Και νυν...Θεοτοκιον. Ο αυτος

Το απ' αιωνος αποκρυφον, και Αγγελοις αγνωστον μυστηριον, δια σου Θεοτοκε τοις επι γης πεφανερωται, Θεος, εν ασυγχυτω ενωσει σαρκουμενος, και Σταυρον εκουσιως υπερ ημων καταδεξαμενος, δι' ου αναστησας τον Πρωτοπλαστον, εσωσεν του θανατου τας ψυχας ημων.

Κοντακιον της Οκτωηχου
Ως απαρχας της φυσεως...

Εξαναστας του μνηματος, τους τεθνεωντας ηγειρας, και τον Αδαμ ανεστησας, και η Ευα χορευει εν τη ση Αναστασει, , και κοσμου τα περατα πανηγυριζουσι, τη εκ νεκρων Εγερσει σου Πολυελεε.

Κοντακιον. Ηχος πλ δ'

Ως απαρχας της φυσεως, τω φυτουργω της κτισεως, η οικουμενη προσφερει σοι Κυριε, τους θεοφορους Μαρτυρας, ταις αυτων ικεσιαις, εν ειρηνη βαθεια, την Εκκλησιαν σου, δια της Θεοτοκου συντηρησον, Πολυελεε.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Τη σημερον ημερα, Κυριακη μετα την Πεντηκοστην, την των απανταχου της οικουμενης εν Ασια, Λιβυη και Ευρωπη, Βορρα τε και Νοτω, Αγιων Παντων Εορτην εορταζομεν.

Στιχ. Του Κυριου μου παντας υμνω τους φιλους.
Ει τις δε μελλων, εις τους παντας εισιτω.

Ταις της αχραντου σου Μητρος πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, και παντων των απ' αιωνος Αγιων σου, ελεησον και σωσον ημας, ως μονος αγαθος και φιλανθρωπος. Αμην.