14 Απριλίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΤΗ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Μνημη της Οσιας Μητρος ημων Μαριας της Αιγυπτιας

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
ΤΗ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Μνημη της Οσιας Μητρος ημων Μαριας της Αιγυπτιας

Απολυτικιον Αναστασιμον :
Απολυτικιον της Οσιας.
Ηχος πλ. δ'  :
Εν σοι Μητερ ακριβως διεσωθη το κατ' εικονα, λαβουσα γαρ τον Σταυρον, ηκολουθησας τω Χριστω, και πραττουσα εδιδασκες, υπεροραν μεν σαρκος, παρερχεται γαρ, επιμελεισθαι δε ψυχης, πραγματος αθανατου, διο και μετα Αγγελων συναγαλλεται, οσια Μαρια το πνευμα σου.
Κοντακιον. Ηχος γ'.
Η Παρθενος σημερον...  :
Η πορνειαις προτερον, μεμεστωμενη παντοιαις, Χριστου Νυμφη σημερον, τη μετανοια εδειχθης, Αγγελων, την πολιτειαν επιποθουσα, δαιμονας, Σταυρου τω οπλω καταπατουσα, δια τουτο Βασιλειας, εφανης νυμφη Μαρια ενδοξε.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :
Τη Α' του αυτου μηνος, μνημη της Οσιας Μητρος ημων Μαριας της Αιγυπτιας.
Στιχ. Απηρε πνευμα, σαρξ απερρυη
παλαι,
Τον οστινον γη κρυπτε νεκρον
Μαριας.
Πρωτη Απριλιου Μαριη θανεν
ευχος ερημου.
Τη αυτη ημερα, μνημη του Οσιου Πατρος ημων και Ομολογητου Μακαριου, Ηγουμενου της Μονης της καλουμενης Πελεκητης.
Στιχ. Ο Μακαριος μακαριστος εν βιω,
Μακαριως νυν γη ενοικει Μακαρων.
Τη αυτη ημερα, μνημη των Αγιων Μαρτυρων Γεροντιου και Βασιλειδου.
Στιχ. Συν Βασιλειδη Γεροντιος εκ ξιφους,
Γερων μετεσχε παμβασιλεως
Λογου.
Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου και δικαιου Αχαζ.
Στιχ. Αχαζ Θεου πεφυκεν εστως
πλησιον,
Αχαζ, ος ειπεν, Ου Θεον μου
πειρασω.
Τη αυτη ημερα, μνημη του Οσιου Πατρος ημων Ευθυμιου Σουζδαλιας του θαυματουργου, του Ρωσου.
Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.
Τη  Κυριακη  πεμπτη  των  Νηστειων,  διεταχθημεν  μνημην  ποιεισθαι  της  Οσιας  Μητρος  ημων  Μαριας  της  Αιγυπτιας.
Στιχ. Απηρε πνευμα, σαρξ απερρυη παλαι.  Τον οστινον, γη, κρυπτε νεκρον Μαριας.
Ταις αυτης πρεσβειαις, ο Θεος, ελεησον, και σωσον ημας. Αμην.