12 Μαΐου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Απολυτικιον. Ηχος β'
Οτε κατηλθες προς τον θανατον, η ζωη η αθανατος, τοτε τον Αδην ενεκρωσας τη αστραπη της Θεοτητος, οτε δε και τους τεθνεωντας εκ των καταχθονιων ανεστησας, πασαι αι Δυναμεις των επουρανιων εκραυγαζον, Ζωοδοτα Χριστε ο Θεος ημων, δοξα σοι.
Δοξα Πατρι...
Ο ευσχημων Ιωσηφ, απο του ξυλου καθελων το αχραντον σου σωμα, σινδονι καθαρα ειλησας, και αρωμασιν, εν μνηματι καινω κηδευσας απεθετο, αλλα τριημερος ανεστης, Κυριε, παρεχων τω κοσμω το μεγα ελεος.
Και νυν...
Τοις Μυροφοροις Γυναιξι, παρα το μνημα επιστας, ο Αγγελος εβοα, Τα μυρα τοις θνητοις υπαρχει αρμοδια, Χριστος δε διαφθορας εδειχθη αλλοτριος, αλλα κραυγασατε, Ανεστη ο Κυριος, παρεχων τω κοσμω το μεγα ελεος.
Κοντακιον Αυτομελον. Ηχος β'
Το Χαιρε τοις Μυροφοροις φθεγξαμενος, τον θρηνον της προμητορος Ευας κατεπαυσας, τη Αναστασει σου Χριστε ο Θεος, τοις Αποστολοις δε τοις σοις κηρυττειν επεταξας, Ο Σωτηρ εξανεστη του μνηματος.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Του Μηναιου, ειτα το παρον.
Τη αυτη ημερα, Κυριακη τριτη απο του Πασχα, την των αγιων γυναικων Μυροφορων εορτην εορταζομεν, ετι δε μνειαν ποιουμεθα και του εξ Αριμαθαιας Ιωσηφ, ος ην μαθητης κεκρυμενος, προς δε και του νυκτερινου μαθητου Νικοδημου.
Στιχ. Χριστω φερουσιν αι Μαθητριαι μυρα.
Εγω δε ταυταις υμνον, ως μυρον φερω.
Ταις των αγιων Μυροφορων πρεσβειαις, ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ.