30 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΝΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ :1) ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

2) ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

4) ΜΕ  ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

5) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ.

6) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

7) ΜΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

8) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

9) ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ  ΠΛΑΝΗ. 

10) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ.

11) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟ - ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΩΓΝΩΣΕΩΣ.

12) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ.

13) ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

14) ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ.

15) ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ.

16) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ.

17) ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

18) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

19) ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ.

20) ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ  ΣΕ ΟΝΕΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.
Α' ΜΕΡΟΣ
https://youtu.be/EDiMpdWbQVM 
Β' ΜΕΡΟΣ
Γ' ΜΕΡΟΣ