15 Ιουλίου 2017

ΤΗ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Απολυτικιον. Ηχος πλ. δ'

Θεοτοκε αειπαρθενε, των ανθρωπων η σκεπη, Εσθητα και Ζωνην του αχραντου σου σωματος, κραταιαν τη πολει σου περιβολην εδωρησω, τω ασπορω τοκω σου αφθαρτα διαμειναντα, επι σοι γαρ και φυσις καινοτομηται και χρονος, διο δυσωπουμεν σε, ειρηνην τη οικουμενη δωρησασθαι, και ταις ψυχαις ημων το μεγα ελεος.

Κοντακιον. Ηχος δ'
Ο υψωθεις εν τω Σταυρω...

Περιβολην πασι πιστοις αφθαρσιας, θεοχαριτωτε Αγνη εδωρησω, την ιεραν Εσθητα σου, μεθ' ης το ιερον, σωμα σου εσκεπασας, σκεπη θεια ανθρωπων, ην περ την καταθεσιν, εορταζομεν ποθω, και εκβοωντες κραζομεν πιστως, Χαιρε Παρθενε, χριστιανων το καυχημα.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη Β' του αυτου μηνος, μνημην 
ποιουμεθα της εν τη Αγια σορω καταθεσεως της τιμιας Εσθητος της Υπεραγιας Θεοτοκου, εν Βλαχερναις, επι Λεοντος του μεγαλου, και Βηρινης της αυτου γυναικος.

Στιχ. Χιτων μεν Υιου Χριστοφρουροις δημιοις,
Εσθης δε Μητρος Χριστοφρουρητω πολει.
Δευτεριη καταθεντο σορω Εσθητα Παναγνου.

........................................................................................................................................................................

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Μεγαλυναριον.

Της αθανασιας τον χορηγον, τεξασα Παρθενε, ηθανατισας το Αδαμ, τουτο γαρ δηλουσα, η αφθαρτος Εσθης σου, φθορας παθων λυτρουται, τους προσπελαζοντας.