22 Δεκεμβρίου 2012

ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΨΕΥΔΟΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.

Μία μικρή ομάδα Χριστιανών Ορθοδόξων διέκοψε την κοινωνία με την αίρεση των οικουμενιστών αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει να σχίζει την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ενώ οι ίδιοι λένε ότι το θέμα του ημερολογίου δεν είναι δογματικό. Αυτή η ομάδα υπερασπίζεται με φανατισμό την....

6 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ.

Οι επίσκοποι όλων των συνόδων παρασυναγωγής έχουν ασφαλίσει τους αιρετικο-σχισματικούς οικουμενιστές επισκόπους στους πατριαρχικούς, αρχιεπισκοπικούς και μητροπολιτικούς θρόνους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το ίδιο....