28 Μαΐου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΙΗ' ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ

Απολυτικιον. Αναστασιμον.
Ηχος πλ. β'

Αγγελικαι δυναμεις επι το μνημα σου, και οι φυλασσοντες απενεκρωθησαν, και ιστατο Μαρια εν τω ταφω, ζητουσα το αχραντο σου Σωμα, εσκυλευσας τον Αδην, μη πειρασθεις υπ' αυτου, υπηντησας τη Παρθενω, δωρουμενος την ζωην. Ο αναστας εκ των νεκρων, Κυριε, δοξα σοι.

Δοξα... Των Πατερων
Ηχος πλ. δ'

Υπερδεδοξασμενος ει, Χριστε ο Θεος ημων, ο φωστηρας επι γης τους Πατερας ημων θεμελιωσας, και δι' αυτων προς την αληθινην πιστην, παντας ημας οδηγησας, Πολυευσπλαχνε, δοξα σοι.

Και νυν... Της Εορτης
Ηχος δ'

Ανεληφθης εν δοξη, Χριστε ο Θεος ημων, χαροποιησας τους Μαθητας, τη επαγγελια του Αγιου Πνευματος, βεβαιωθεντων αυτων δια της ευλογιας, οτι συ ει ο Υιος του Θεου, ο λυτρωτης του κοσμου.

Κοντακιον. Ηχος πλ δ'

Των Αποστολων το κηρυγμα, και των Πατερων τα δογματα, τη Εκκλησια μιαν την πιστην εκρατυνεν, η και χιτωνα φορουσα της αληθειας, τον υφαντον εκ της ανω θεολογιας, ορθοτομει και δοξαζει, της ευσεβειας το μεγα μυστηριον.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 
Του Μηναιου, ειτα το παρον.

Τη αυτη ημερα, Κυριακη εβδομη απο του Πασχα, την εν Νικαια Πρωτην Οικουμενικην Συνοδον εορταζομεν, των τριακοσιων δεκα και οκτω Θεοφορων Πατερων.

Στιχ. Πολου νουτου αστερες σελασφορου.
Ακτισην υμων φωτισατε μοι 
φρενας.

Κατα Αρειου
Στιχ. Ξενον τον Υιον Πατρος ουσιας λεγων,
Αρειος, ητω της Θεου δοξης
ξενος.

Ταις των αγιων τριακοσιων δεκα και οκτω Θεοφορων Πατερων πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος ημων, ελησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον των Πατερων.
Γυναικες ακουτισθητε...

Πατερων θειων σημερον, την μνημην εορταζοντες, τοις παρακλησεσι τουτων, δεομεθα Πανοικτιρμον, Πασης βλαβης αιρεσεων, ρυσαι λαον σου Κυριε, και παντας καταξιωσον, Πατερα Λογον δοξαζειν, και το Παναγιον Πνευμα.