7 Μαΐου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Απολυτικιον. Ηχος γ'

Ευφραινεσθω τα ουρανια, αγαλλιασθω τα επιγεια, οτι εποιησε κρατος εν βραχιονι αυτου, ο Κυριος, επατησε τω θανατω τον θανατον, πρωτοτοκος των νεκρων εγενετο, εκ κοιλιας Αδου ερρυσατο ημας, και παρεσχε τω κοσμω το μεγα ελεος.

Κοντακιον

Ηχος γ'  Η Παρθενος σημερον...

Την ψυχην μου Κυριε, εν αμαρτιαις παντοιαις, και ατοποις πραξεσι, δεινως παραλελυμενην, εγειρον τη θεικη σου επιστασια, ωσπερ και τον Παραλυτον, ηγειρας παλαι, ινα κραζω σεσωσμενος, Οικτιρμον δοξα, Χριστεμ τω κρατει σου.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Του Μηναιου, ειτα το παρον

Τη αυτη ημερα,  Κυριακη τεταρτη απο του Πασχα, του Παραλυτου μνειαν ποιουμεθα, και ως εικος το τοιουτον εορταζομεν θαυμα.

Στιχ. Το ρημα Χριστου σφιγμα τω παρειμενω.
Ουτως ιαμα τουτο ρημα και μονον.

Τω απειρω ελεει σου,  Χριστε ο Θεος ημων, ελεησον ημας. Αμην.