4 Δεκεμβρίου 2019

ΤΗ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΗ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Η ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απολυτικιον. Ηχος δ'

Σημερον της ευδοκιας Θεου το προοιμιον, και της των ανθρωπων σωτηριας η προκηρυξις. Εν ναω του Θεου τρανως η Παρθενος δεικνυται, και τον Χριστον τοις πασι προκαταγγελλεται. Αυτη και ημεις μεγαλοφωνως βοησωμεν, Χαιρε της οικονομιας του Κτιστου η εκπληρωσις.              ( Εκ γ' )

Κοντακιον. Ηχος δ'

Ο υψωθεις εν τω Σταυρω...

Ο καθαρωτατος ναος του Σωτηρος, η πολυτιμητος παστας και Παρθενος, το ιερον θησαυρισμα της δοξης του Θεου, σημερον εισαγεται, εν τω οικω Κυριου, την χαριν συνεισαγουσα, την εν Πνευματι Θειω, ην ανυμνουσιν Αγγελοι Θεου, Αυτη υπαρχει σκηνη επουρανιος.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Τη ΚΑ' του αυτου μηνος, μνημη της εν τω Ναω Εισοδου της Θεομητορος.

Στιχ. Ενδον τρεφει σε Γαβριηλ

ναου, Κορη,

Ηξει δε μικρον και το Χαιρε

σοι λεξων.

Βη ιερον Μαριη τεμενος παρα

εικαδι πρωτη.

Ταις της Θεοτοκου πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον

Γυναικες ακουτισθητε...

Ην παλαι προκατηγγειλε, των Προφητων ο συλλογος, σταμνον και ραβδον και πλακα, και αλατομητον ορος, Μαριαν την Θεοπαιδα, πιστως ανευφημησωμεν, σημερον γαρ εισαγεται, εις τα Αγια των Αγιων, ανατραφηναι Κυριω.                 ( Τρις )

Μεγαλυναριον.

Ενδον των αδυτων, εν τω Ναω, η τω Θεω Λογω, εκλεχθεισα προ γενεων, αφιερωθεισα, την οικησιν ποιειται, η Παναγνος Παρθενος, ην μεγαλυνομεν.