21 Μαΐου 2017

ΤΗ  Η'  ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.

Απολυτικιον. Ηχος β'

Αποστολε Χριστω τω Θεω ηγαπημενε, επιταχυνον, ρυσαι λαον αναπολογητον, δεχεται σε προσπιπτοντα, ο επιπεσοντα τω στηθει καταδεξαμενος, ον ικετευε, Θεολογε, και επιμονον νεφος εθνων διασκεδασαι, αιτουμενος ημιν ειρηνην, και το μεγα ελεος.

Κοντακιον αυτομελον. Ηχος β'

Τα μεγαλεια σου Παρθενε τις διηγησεται; βρυεις γαρ θαυματα, και πηγαζεις ιαματα, και πρεσβευεις υπερ των ψυχων ημων, ως Θεολογος και φιλος Χριστου.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη  Η'  του αυτου μηνος, μνημη του Αγιου ενδοξου Αποστολου και Ευαγγελιστου, επιστηθιου φιλου, ηγαπημενου και παρθενου, Ιωαννου του Θεολογου, ητοι η Συναξις της Αγιας κονεως της εκπεμπομενης εκ του ταφου αυτου, ηγουν του μαννα.

Στιχ. Ου βρωσιν, αλλα ρωσιν
ανθρωποις νεμει,
Το του ταφου σου μαννα, μυ-
στα Κυριου.
Ογδοατη τελεουσι ροδισμον
βροντογονοιο.

Τη αυτη ημερα, μνημη του Οσιου
Πατρος ημων Αρσενιου του Μεγαλου.

Στιχ. Λαθειν βιωσας Αρσενιος ηγαπα,
Ος ουδε παντως εκβιωσας λανθανει.

Τη αυτη ημερα, ο Οσιος Μηλης, ο υμνωδος, εν ειρηνη τελειουται.

Στιχ. Εκσταντα Μηλην υμνοποιον εκ βιου,
Υμνειν λογοις δικαιον, ως εμος λογος.

Τη αυτη ημερα, σπειρα ( ταγμα )
στρατιωτων ξιφει τελειουται.

Στιχ. Χριστοφρονουσα σπειρα τεμνεται καρας, 
Χριστοκτονουσαν σπειραν ου
μιμουμενη.

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον. Ηχος β'
Τοις Μαθηταις συνελθωμεν...

Θεολογων εβροντησας, Εν αρχη ην ο Λογος, και προς Θεον ο Λογος ην, και Θεος ην ο Λογος, Αποστολε Ιωαννη, του Χριστου γαρ τω στηθει, επιπεσων κακειθεν δε, πληρες θεολογιας, ρειθρον ζωης, μακαρ αρυσαμενος Θεολογε, την κτισιν αρδεις απασαν, ητις σε και γεραιρει.

Του  Οσιου.  Ομοιον

Τω του Δεσποτου Οσιε, πειθαρχων θειω νομω, παντα τον κοσμον ελιπες, και λαβων τον σταυρον σου, πατερ Αρσενιε χαιρων, ηκολουθησας τουτω, νηστειαις και τοις δακρυσι, θεοφορε σχολαζων, και προσευχη, στασει τε παννυχω και ησυχια, δι' ης εκραθης πανσοφε, τη Αγια Τριαδι.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

Απολυτικιον. Αναστασιμον.
Αυτομελον.
Ηχος πλ.α'

Τον συναναρχον Λογον Πατρι και Πνευματι, τον εκ Παρθενου τεχθεντα εις σωτηριαν ημων, ανυμνησωμεν πιστοι και προσκυνησωμεν, οτι ηυδοκησε σαρκι, ανελθειν εν τω Σταυρω, και θανατον υπομειναι, και εγειραι τους τεθνεωντας, εν τη ενδοξω Αναστασει αυτου.

Κοντακιον
Ηχος δ'. Επεφανης σημερον...

Της ψυχης τα ομματα πεπηρωμενος, σοι Χριστε προσερχομαι, ως ο Τυφλος εκ γενετης, εν μετανοια κραυγαζων σοι, Συ των εν σκοτει, το φως το υπερλαμπρον.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Του Μηναιου, ειτα το παρον

Τη αυτη ημερα, Κυριακη εκτη απο του Πασχα, το εις τον εκ γενετης Τυφλον εορταζομεν, του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου θαυμα.

Στιχ.    Φωτος χορηγος, εκ φαους πελον φαος.
Τον εκ γενετης ομματοις Τυφλον, Λογε.

Τω απειρω ελεει σου, φωτοδοτα Χριστε ο Θεος ημων, ελεησον και σωσον ημας. Αμην.

Εξαποστειλαριον 
Του Τυφλου. Ομοιον

Τους νοερους μου οφθαλμους, πεπηρωμενους Κυριε, εκ ζοφερας αμαρτιας, συ φωταγωγησον ενθεις, Οικτιρμον την ταπεινωσιν, και τοις της μετανοιας καθαρας με δακρυσιν.

Ετερον. Γυναικες ακουτισθητε..

Παραγων ο Σωτηρ ημων, ευρε Τυφλον αομματον, πτυσας χαμαι και ποιησας, πυλον επεχρισε τουτον, προς Σιλωαμ απεστειλε, του απελθειν και νιψασθαι, ο δε νιψαμενος ηλθε, βλεπων το φως σου Χριστε μου.