7 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας του ορθοδόξου πληρώματος από τους επισκόπους που έπεσαν:
  • Στην αίρεση
  • Στο σχίσμα του οικουμενισμού και
  • Στην παρασυναγωγή των Γ.Ο.Χ. και των κοινωνούντων με αυτούς
Είναι το μοναδικό υποχρεωτικό