11 Φεβρουαρίου 2011

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ.

Στην Εκκλησία το μνημόσυνο ανάμεσα σε μνημονεύοντα και μνημονευόμενο αποτελεί κοινωνία και πρέπει να υπάρχει ίδια ταυτότητα πίστεως. Σε καιρό αιρέσεως η ομολογία της πίστεως από την προδοσία φαίνεται από την διακοπή του μνημοσύνου και της εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής διαγνώσεως από αιρετικούς προϊσταμένους σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις της παραδόσεως της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας. Το ίδιο πράττουμε όταν δημιουργείται σχίσμα και παρασυναγωγή στην Εκκλησία.