26 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΑΝ ΠΡΩΤΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ.

Το Άγιο πνεύμα μας λέει ότι αποτειχιζόμαστε προ και μέχρι συνοδικής καταδίκης. Μόνο αποτειχιζόμαστε για να συγκροτήσουμε Σύνοδο, εκεί στην Σύνοδο, εάν είναι Αγία και όχι λυστρική, υπάρχουν όλα τα δικαιώματα για να αποφασίσει ποιους θα αφήσει, ποιους θα καταδικάσει, ποιους θα χειροτονήσει, αυτά είναι τα συνοδικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σύμφωνα με....