14 Ιουλίου 2019

Η Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΡΩΜΗ ΜΑΡΤΎΡΗΣΑΝ ΤΏΝ


Απολυτικιον. Ηχος πλ. δ'

Αγιοι Αναργυροι και Θαυματουργοι, επισκεψασθε τας ασθενειας ημων , δωρεαν ελαβετε, δωρεαν δοτε ημιν.

Κοντακιον. Ηχος β'

Οι την χαριν λαβοντες των ιαματων, εφαπλουτε την ρωσιν τοις εν αναγκαις, Ιατροι Θαυματουργοι ενδοξοι.
Αλλα τη υμων επισκεψει, και των πολεμιων τα θραση καταβαλλετε, τον κοσμον ιωμενοι εν τοις Θαυμασι.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τη Α' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων και Θαυματουργων Αναργυρων Κοσμα και Δαμιανου, των εν Ρωμη τελειωθεντων.

Στιχ. Βολαις αδελφους ου διεσπων οι λιθοι,
Ως εις εν' αμφω συμπεπηγοτας λιθον.
Πρωτη Ιουλιοιο λιθοισιν Αναργυροι ηθλουν.
................................................................................................................ ........................................................

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις,
Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

Μεγαλυναριον.

Ιασιν σωματων ρωσιν ψυχων, Κοσμα θεοφορε, συν τω θειω Δαμιανω, νειματε υψοθεν, αυλω χειρουργια, τοις κατατρυχομενοις ποικιλοις παθεσι.