30 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΝΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ :1) ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

2) ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

3) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

4) ΜΕ  ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

5) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Χ.

6) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

7) ΜΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

8) ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.

9) ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ  ΠΛΑΝΗ. 

10) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ.

11) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟ - ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΩΓΝΩΣΕΩΣ.

12) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ.

13) ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

14) ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ.

15) ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ.

16) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟ - ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ.

17) ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

18) ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

19) ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ.

20) ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΗ ΥΠΑΚΟΗ ΠΙΣΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ  ΣΕ ΟΝΕΙΡΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.
Α' ΜΕΡΟΣ
https://youtu.be/EDiMpdWbQVM 
Β' ΜΕΡΟΣ
Γ' ΜΕΡΟΣ

25 Δεκεμβρίου 2019

Το πρόβλημα των πολλών αγιοκατατάξεων. Γιατί;


Το πρόβλημα των πολλών αγιοκατατάξεων. Γιατί;


Το πρόβλημα των πολλών αγιοκατατάξεων.  Γιατί;
Αδελφοί εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου μας.  Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου Θεού. Διαπιστώνουμε καθημερινώς πράγματα αδιανόητα για άλλες εποχές. Τόσο στον πολιτικό τομέα όσο και στον εκκλησιαστικό. Ακούγονται και γράφονται και τα βλέπουμε να τα ομολογούν χείλη που κατέχουν τα Ύψιστα αξιώματα.
Και το ερώτημα, τι κάνουν οι φύλακες πολιτείας και Εκκλησίας;
Και τέλος τι κάνει ο κατ' εξοχήν φύλακας, δηλαδή ο λαός του Θεού;
Απάντησις. Οι μεν ιθύνοντες συναγωνίζονται ποιος θα πει τα πιο βλάσφημα, τις μεγαλύτερες προδοσίες, για να χαρακτηρισθεί και προοδευτικός. Από μέρους δε της Εκκλησίας, το ίδιο, ίσως και σε μερικά φαίνονται ανώτεροι και των πολιτικών, αρκεί να έχουν την κάλυψη του Πρώτου, δηλαδή του Πάπα της Δύσης και Ανατολής.
Αναμφισβήτητα ζούμε κατά κοινή ομολογία τα έσχατα. Στην περίοδο αυτή κατά τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς ομολογητή και σύγχρονό μας άγιο,  συμβουλεύει: «Κάθε χριστιανός είναι υπεύθυνος για το σύνολο της χριστιανοσύνης».
Κατά συνέπεια ας αναλογιστούμε ο καθένας μας τις ευθύνες του. (Ιεζεκιήλ κεφ 3 & κεφ 33)

Για σήμερα ας μου επιτρέψει η χριστιανική σας ιδιότητα, με πολύ σεβασμό να καταθέσω τον πόνο της ψυχής μου για το θέμα της «βιομηχανοποιήσεως αγίων» στην εποχή μας, στις μέρες μας.
Ορθότατα το επεσήμανε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός και άλλοι:
«Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες !  Δια τούτο διερωτάται κανείς∙  Τι συμβαίνει;   Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε η εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου; 
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Ελληνες των χρόνων του Ιησού ( Ιδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ΙΒ 38-45, ΙΣΤ 1-4, ΚΖ 42-44, Λουκά Δ 23-30, ΙΑ 29, Ιωάννου ΣΤ 30-41, Α Κορινθίους 22-26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ’ ο,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;
Μήπως η Εκκλησία μας, επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού η της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;  Μήπως είναι τούτο κάτι "που πουλάει" κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του; Πάντως ο,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.»
(Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός, ιστολόγιο «Η άλλη όψις», 21/1/2010) .

Γεννιέται το ερώτημα γιατί αυτή η σπουδή;
Μήπως στις μέρες μας ξεχείλισε η αγωνιστικότητα της ομολογίας;
Μήπως κάποιος από αυτούς έδωσε το αίμα του για την ορθοδοξία;
Μήπως μίλησαν όπως οι προγενέστεροι άγιοι της ορθοδοξίας;
Μήπως είδαμε τα ευωδιάζοντα και θαυματουργικά λείψανά τους; Μήπως ... ;

Προσωπικά γνώρισα αρκετούς απ΄ τους τίμιους, ενάρετους αυτούς γέροντες, ασκητικούς, χαρισματούχους, αλλά και με αδυναμίες που δεν συνάδουν στην ιδιότητά τους, και μάλιστα προς μίμησιν.  Λ.χ. η ελλιπής ομολογία και υπεράσπισης της ορθοδοξίας.   Ο φόβος μη θίξουμε τα κακώς κείμενα.   Μόνο επιφανειακά.   Ανώδυνα. Θυμίζουν το χαρτοπόλεμο δεκαετιών που σήμερα ακόμα θριαμβεύει. Έτσι νανουρίζουμε τους πιστούς και δίνουμε με την «ιερά» μας αυτή πολιτική να προχωρούν ακάθεκτοι οι εχθροί του Κυρίου μας και της Παναγίας Μητέρας Του.

Για χάρη της Αλήθειας :
Ποιος είπε το του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, σχετικά για τον Πάπα;
Ποιος κράτησε την γραμμή του Αγίου Αθανασίου, Γρηγορίου Παλαμά, Μάρκου Ευγενικού, του Μ.Φωτίου;
Με το χέρι στην καρδιά, ας απαντήσουμε αδελφοί. Αυτό, δηλ η ορθή ομολογία, είναι απαραίτητη πάντοτε μεν, ιδιαίτερα σήμερα, όπου δεν έμεινε τίποτε όρθιο, ιδιαίτερα μετά την Κολυμπάριον σύνοδο.
Ποιος κατήγγειλε καθαρά, την αλήθεια;   Μιλάμε για οικουμενισμό, που είναι κατά κοινή ομολογία , παναίρεσις.
Ποιοι επίσκοποι, πατριάρχες κλπ είναι Οικουμενιστές;    Δεν θα έπρεπε να εξέλθουμε εκ μέσου αυτών;   Που είναι και το ελάχιστο.  Ενώ θα έπρεπε να δώσουμε και το αίμα μας.

Καταθέτω απ' την εμπειρία μου επειδή γνώριζα από κοντά ορισμένους σεβαστούς γέροντες. Σε περιπτώσεις που τα λέγαμε τις αλήθειες με το όνομά τους, κατά την λαϊκή έκφραση «τα σύκα σύκα και η σκάφη σκάφη», δεν έπαιρνα απάντηση.   Σε μια δε περίπτωση, Γέροντας με παγκόσμια προβολή, τονίζοντας την μεγάλη μας ευθύνη για την απώλεια αναρίθμητων χριστιανών, λόγω και της δικής μας υπαιτιότητας επειδή δεν λέμε ολόκληρη την αλήθεια, πήρα την φοβική απάντηση, «θα μας καθαιρέσουν... ».
Ίλεως γενού ημίν Κύριε... «ΘοῦΚύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου»

Τα γράφω αυτά αδερφοί μου με πόνο ψυχής. Γνωρίζω ότι δεν θα γίνουν κατανοητά από πολλούς. Έχω επίγνωση ότι θα κάμω κι άλλους εχθρούς. Αλλά προτιμώ το του Ι.Χρυσοστόμου :«Κάμε εχθρούς για τον Χριστό και φίλους». Η προσπάθεια γίνεται έστω και για τους ολίγους καλοπροαίρετους. Εύχομαι να παρουσιαστούν χαρισματούχοι στο λόγο και την πέννα, να υπερασπιστούν την Αλήθεια, που είναι αυτή η Σαρκωμένη Αγάπη, ο Ενυπόστατος Λόγος, ο Ενανθρωπίσας Θεός.
Ενδεικτικά αναφέρω ελάχιστα από αυτά που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, για να διαπιστώσουμε το μέγεθος του κακού που γίνεται στο σώμα της αμώμητης Μητέρας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας:

Ο γέροντας του Essex Σωφρόνιος (1896-1993) υπήρξε ΒΟΥΔΙΣΤΗΣ (1916-1924). «΄Ὅσοι προεχειρίσθησαν τῶν παραπεπτωκότων, κατ᾿ ἄγνοιαν, ἢ καὶ προειδότων τῶν προχειρισαμένων, τοῦτο οὐ προκρίνει τῷ κανόνι τῷ ἐκκλησιαστικῷ· γνωσθέντες γάρ, καθαιροῦνται.»  (Κανών Ι' της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου).
Ερμηνεία: « Όσοι παρέπεσαν, ήτοι αρνήθηκαν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, έπειτα μετανόησαν, ιερείς ου γίνονται. Διότι είναι δυνατόν να γένη ιερεύς εκείνος όπου κατά τους Ι.Κανόνας εμποδίζεται να κοινωνήση των θείων μυστηρίων έως θανάτου αυτού..». (Πηδάλιον, Εκδόσεις Βας. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1982, σ.σ 136-137) (Ιστολόγιο «Ομολογία», 28-11-2019).  Και αλλού: «Ε, όχι και Άγιος ο δημιουργός των αντορθοδόξων μεικτών μοναστηριών. Οικουμενιστές «ψευτοάγιοι» Ναι, αλλά όχι άγιοι της ορθοδόξου Εκκλησίας».
Επίσης η ενέργεια του Γέροντα δημιουργίας μεικτής αδελφότητας μοναχών και μοναζουσών, είναι άτοπη και αντικανονική. Επισύρει καθαίρεση και αφορισμό:
«Μήτε ἐν ἀνδρώῳ μοναστηρίῳ γυνή, μήτε ἐν γυναικείῳ ἀνὴρ καθευδέτω· παντὸς γὰρ προσκόμματος, καὶ σκανδάλου ἔξω δεῖ εἶναι τοὺς πιστούς, καὶ πρὸς τὸ εὔσχημον, καὶ εὐπρόσδεκτον τῷ Κυρίῳ τὸν ἑαυτῶν εὐθετίζειν βίον. Εἰ δέ τις τοῦτο πράξει, εἴτε κληρικὸς εἴη, εἴτε λαϊκός, ἀφοριζέσθω.»  (Ι.Κανών ΜΖ' της Στ΄Οικ. Συνόδου).
«Ἀπὸ τοῦ παρόντος ὁρίζομεν, μὴ γίνεσθαι διπλοῦν μοναστήριον, ὅτι σκάνδαλον καὶ πρόσκομμα τοῖς πολλοῖς γίνεται τοῦτο...  Μὴ διαιτάσθωσαν δὲ ἐν ἑνὶ μοναστηρίῳ μοναχοί, καὶ μονάστριαι· μοιχεία γὰρ μεσολαβεῖ τὴν συνδιαίτησιν. Μὴ ἐχέτῳ μοναχὸς παρρησίαν πρὸς μονάστριαν, ἢ μονάστρια πρὸς μοναχόν, ἰδίᾳ προσομιλεῖν· μηδὲ κοιταζέσθω μοναχὸς ἐν γυναικείῳ μοναστηρίῳ· μηδὲ συνεσθιέτω μονάστρια κατὰ μόνας.... » ( Κ' Ιερού Κανόνος, Ζ' Οικ. Συνόδου)
Η Εκκλησία της Ελλάδος κατεδίκασε το 1987 δια συνοδικού δικαστηρίου εις την εσχάτη των ποινών της καθαιρέσεως τον ιερομόναχον π.Άγγελον Αναστασίου, με πρώτιστη κατηγορίαν «την σύμπτηξιν μεικτής μοναστικής αδελφότητας εν Αθήναις...».
«ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου, καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον· ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται.» (Σοφία Σειράχ, Θ, 8).
«Ιδιαιτέρως ενοχλείτο ο Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ από τας επισκέψεις γυναικών. Δια τούτο παρεκάλεσε τον Ηγούμενον Ησαΐαν να απαγορεύσει να έρχονται γυναίκες εις τον λόφον του, τον οποίον είχε ονομάσει Άθω» (Ιστολόγιο «Ορθόδοξη Φωνή», 29-11-2019)

Παρατήρηση: διατί αυτή η σπουδή από μέρους του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τα τελευταία χρόνια και των περί αυτού αρχιερέων;
Απάντηση. Αποβλέπει στον εξαγιασμό του ιδίου και του Οικουμενισμού.
Με απλά λόγια. Αν με την εν γένει συμπεριφορά τους οι αγιοποιηθέντες άγιοι δεν με ήλεγξαν (ο έλεγχος που έγινε δεν ήταν ολοκληρωμένος, η διακοπή μνημονεύσεως ήταν ελλιπής. Ανώδυνη ...)  τις ενέργειές μου, τα ανοίγματά μου, τις συμπροσευχές μου με αιρετικούς, τις βλασφημίες μου κατά των Ι.Κανόνων, κατά του ιδίου του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Θεομήτορος, αναγνωρίζοντας ως εκκλησίες τον Παπισμό και τις εκατοντάδες ομολογίες των Προτεσταντών, ποιοι είστε εσείς που σηκώνετε ανάστημα και με χαρακτηρίζετε αιρετικό και καταφρονητή των Ι.Κανόνων;
Όντως, Το τι έχει βγει απ'το στόμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δεν υπάρχει προηγούμενο, αλλά ούτε και επόμενο πλην του «όσον ούπω» ερχόμενου Αντιχρίστου.Αδελφοί, Θερμή παράκληση. Ενδιαφερθείτε, ερευνήστε για να βεβαιωθείτε, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και ως φρόνιμοι, με νουν Χριστού, να ασφαλίσουμε εαυτούς και αλλήλους, ως υπεύθυνοι για τον πλησίον, τους αδελφούς μας.
Εάν στην προσπάθεια μου να προβληματίσω, διεγείρω την καλήν ανησυχίαν για τη σωτηρία της ψυχής μας, απ' την παναίρεση του Οικουμενισμού, την χειρότερη και τελευταία αίρεση, έγινα πρόξενος λύπης ή παρεξηγήσεως ζητώ συγνώμη.  Επίσης και τις προσευχές σας γιατί μας βεβαιώνει ο Κύριος μας Ι.Χριστός, ότι κινδυνεύουν στα χρόνια μας να πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Δυστυχώς δεν προσέχουμε ανάμεσα στα άλλα και τη συμβουλή του Αγίου Ιωάννου Ευαγγελιστού και αγαπημένου του Χριστού μας μαθητή : «τεκνία=παιδάκια προσέχετε από των ειδώλων (Α' Ιωάννου, 5, 21). Δηλαδή να μην ειδωλοποιείτε ανθρώπους Γέροντες.  Να προσέχετε, αυτά που σας διδάσκουν είναι σύμφωνα με τα λόγια της Αγ.Γραφής;  Είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αποστόλων;

Τι λέει λ.χ. ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολήν του στο Α' κεφάλαιο και τους στίχους 8-10; Ας το θυμηθούμε:
«8. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω, 9. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.»
 (δηλαδή 8. Αλλά και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει ευαγγέλιον διαφορετικό απ' αυτό που σας κηρύξαμε, να είναι αναθεματισμένος! 9. Όπως προείπαμε, και τώρα πάλι λέγω, Όποιος κηρύττει ευαγγέλιο διαφορετικό, απ΄ αυτό που παραλάβετε, να είναι αναθεματισμένος-χωρισμένος απ΄το Χριστό, 10. Τώρα επιδιώκω την επιδοκιμασίαν των ανθρώπων ή του Θεού; Ή ζητώ ν΄ αρέσω στους ανθρώπους; Εάν βεβαίως ακόμη επεδίωκα ν΄ αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού) (Γαλάτας, Α, 8-10). Και κατάργηση κάθε παραδόσεως (Ζ' Οικ. σύνοδος).
Ναι Απόστολε Παύλε και διδάσκαλε μας. Σήμερα υπάρχει αυτή η τραγικότητα στην Εκκλησία του Χριστού μας.   Αλλά εμάς ενδιαφέρει τι θα πει ο Πατριάρχης, ή ο Δεσπότης μας! ή και ο κόσμος που κείται στο πονηρό, και όχι τι θα πει ο Μέγας Αρχιερεύς και χορηγός όλων των αγαθών υλικών και πνευματικών.  Καταντήσαμε δούλοι, ραγιάδες με όλη τη σημασία της λέξης. Καταντήσαμε ρομποτάκια -στρατιωτάκια σε βολεμένους γέροντες που ζουν σαν πρίγκιπες, όπως ομολόγησε κάποιος επίσκοπος και μάλιστα τις ώρες που θα έφευγε από τον πρόσκαιρο αυτό κόσμο!!  Γιατί αυτή η αθλιότητα;  Γιατί κάναμε είδωλα πατέρες βολεμένους που βολεύουν κι εμάς; περιφρονώντας τον κλήρον  μας που είναι Αυτός ο Θεός. (Αριθμοί ΙΗ, 20).

Το διάγγελμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» είναι επίκαιρο για όλους μας. Συνεπώς κάθε δικαιολογία και πρόφαση εν αμαρτίαις μακρυά από εμάς.  Ο Καιρός Εγγύς. «Ναι έρχου Κύριε Ιησού». (Αποκ. κβ, 20). Αμήν.

πρεσβύτερος Γεώργιος Αγγελακάκης
Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, τηλ: 2392061932

ΤΗ ΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

ΤΗ ΙΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

https://youtu.be/XZz7LwPwW3A

24 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ :

ΦΥΓΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ : ΦΥΓΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ :

ΦΥΓΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥΣ.

ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ :

ΦΥΓΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Γ.Ο.Χ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΕΠΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΤΕΙ  ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Γ.Ο.Χ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΑΝΑΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΑΝΑΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.


ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΕΠΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΤΕΙ  ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Γ.Ο.Χ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΑΝΑΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΚΑΙ ΑΦΗΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΕΠΣΤΡΕΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΤΕΙ  ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΗΤΑΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Γ.Ο.Χ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΑΝΑΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

23 Δεκεμβρίου 2019

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗΤΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ
Το αληθες των προλεχθεντων καταφαινεται δια της Αγιας Ζ' Οικουμενικης Συνοδου, οτε ο Προεδρος Αυτης Αγιος Ταρασιος ειπεν : "δεχομεθα τους απο αιρετικων χειροτονηθεντας" μεχρι Συνοδικης κρισεως της αιρεσεως τουτων. "Εαν δε Συνοδικη εκφωνησις (αποφασις) γενηται και ομονοια των Εκκλησιων επι Ορθοδοξια" και κατα της αιρεσεως, τοτε "ο τολμων απο βεβηλων αιρετικων χειροτονεισθαι, τη καθαιρεσει υποπεσειται. Η Αγια Συνοδος ειπεν αυτη δικαια κρισις" (Μ. 12,
ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ - Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ......
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Α.Δ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ "ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ " ΑΘΗΝΑΙ 1985 - Σελ 808 -815
 
"Ενστασις καί ενωσις έν τη έκκλησιολογία τών Πατέρων
Μεταξύ έορτολογικής καινοτομίας καί κακοδοξίας περί άκύρων Μυστηρίων, ίσταται ή άκαινοτόμητος καί ορθόδοξος οδός του Κυρίου τής ’Εκκλησίας Ίησου Χρίστου. Αύτη δεικνύεται εις τούς άνθρώπους προς σωτηρίαν διά τών 'Αγίων τής Μιας 'Αγίας Καθολικής (’Ορθοδόξου) καί Άποστολικής Εκκλησίας.
’Ανευρίσκεται δε εις τήν διδαχήν τών άγιων Πατέρων, οιτινες είναι οί άσφαλείς διδάσκαλοι καί οδηγοί τής έν Χριστώ σωτηρίας πάντοτε, μάλιστα δε εις τούς έσχατους τούτους καιρούς τής άντιχρίστου άποστασίας. «Ούδέν γάρ» έστιν, «ο μή είρήκασιν (έχουσιν εΐπει) οί Πατέρες» 6156. Κατωτέρω έκτίθενται αί κατά τούς Πατέρας έκκλησιολογικαί θέσεις Ιεράρχου τής ορθοδόξου ένστάσεως, ώς αύται έδημοσιεύθησαν προσφάτως.
«Έ κ κ λ η σ ί α καί α ί ρ ε σ ι ς. Πιστεύομεν εις «Μίαν 'Αγίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Εκκλησίαν» 6157. «Μία» είναι «ή ’Εκκλησία, έν ούρανοίς, ή αυτή καί έπί γής» 6158, «καν έκ διαφόρων τόπων προσαγορεύηται (όνομάζηται)» 6159, ώς π.χ. Εκκλησία «τής Γαλατίας»6160, «έν Έφέσω» Εκκλησία 6161, έν Έλλάδι Εκκλησία. «Είς» είναι ό «Κύριος» τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος. «Μία» είναι ή «πίστις» τής Εκκλησίας, ή Όρδοδοξία των θεοπνεύστων ’Αποστόλων, των 'Αγίων Οικουμενικών Συνόδων καί τών δεοφόρων Πατέρων. «Έν» είναι το σωτήριον «Βάπτισμα» 6162, το ορθόδοξον Βάπτισμα «εις το όνομα του Πατρός καί τού Υιου καί του 'Αγίου πνεύματος» 6163
Ή καθ’ ολου Όρδόδοξος Εκκλησία είναι αλάθητος καί αήττητος. «Καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» 6164, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Οί Χριστιανοί, όμως, καί αί κατά τόπους Έκκλησίαι είναι δυνατόν να ήττηθούν έν πίστει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να νοσήσουν πνευματικώς καί να ΐδη τις «νόσημα έν τώ σώματι τής Εκκλησίας «πεφυτευμένον», ως λεγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσοστομος 6165. Να διαιρεθούν οί Χριστιανοί καί να έμφανισθούν εις τάς Εκκλησίας «σχίσματα», ως γράφει ό ’Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους 6166. Είναι δυνατόν αί τοπικαί Έκκλησίαι να καταπέσουν εις την αίρεσιν, όπως συνέβη μέ την πάλαι ποτέ Όρδόδοξον Δυτικήν Εκκλησίαν, ή οποία κατέρρευσεν εις τάς μεγάλας αιρέσεις τού Παπισμού καί τού Προτεσταντισμού, τελευταίως δε καί εις την παναίρεσιν τού Οίκουμενισμοΰ.
Αί πνευματικαί νόσοι έν τή Εκκλησία θεραπεύονται, ή διά μετάνοιας, ή διά κρίσεως. Μέχρι τής άποβολής τού αιρετικού, τού σχισματικού καί τού άμαρτάνοντος, εϊτε παρά τής Εκκλησίας, εΐτε παρά Κυρίου, προφανώς, ή γνώμη τού πιστού δεν δύναται νά άντικαταστήση την καταδικαστικήν άπόφασιν τής Εκκλησίας καί τού Κυρίου Αύτής Ιησού Χριστού, έστω καί αν ή άκριτος κατάστασις παραταθή μέχρι τής δευτέρας παρουσίας. Ώς γνωστόν ή Εκκλησία «ώμοιώδη» έν τή Γραφή προς άγρόν έχοντα «σίτον» καί «ζιζάνια» 6167, συμφώνως προς την θείαν καί έκκλησιαστικήν οικονομίαν.
Νοσούντα μέλη τής Εκκλησίας νοούνται οί πλανώμενοι μεν περί την όρδόδοξον πίστιν καί άμαρτάνοντες, μη κριθέντες δε είσέτι έκκλησιαστικώς. Τών άκριτων τούτων μελών τά Μυστήρια, κατά την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον, είναι ισχυρά, καθ’ ότι ταύτα, ώς π.χ. ή «χειροτονία» «έκ τού Θεού έστιν», 'οπως είπεν ο πρόεδρος ταυτης άγιος Ταρασιος 6168. Αντιθέτως, αι τυχόν ποιναί τών κηρυττόντων αίρεσιν κατά τών Όρδοδόξων ένισταμένων είναι έκκλησιαστικώς άκυροι καί άνυπόστατοι, «άφ’ ού τοιαύτα κηρύττειν ήρξαντο», ώς γράφει ο άγιος Κελεστίνος Ρώμης καί έδέχδη ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος 6169. Δηλαδή, άπό τής στιγμής πού ούτοι ήρχισαν νά κηρύττουν αιρετικά.
Έ ν ι σ τ ά μ ε ν ο ι  και  έ ν ω σ ι ς. Οί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν εύαγγελικόν και κανονικόν δικαίωμα νά άποτειχισθούν, δηλαδή νά διακόψουν την εκκλησιαστικήν κοινωνίαν καί το μνημόσυνον του Επισκόπου, οστις κηρύσσει «αϊρεσιν» «δημοσία» «καί γυμνή τή κεφαλή επ’ Εκκλησίας» 6170, ή κατηγορείται, ότι σφάλλει άμετανοήτως «έν εύσεβεία καί δικαιοσύνη», ώς λέγει ό ΛΑ' Άποστολικός Κανών 6171. Δηλαδή, όταν πράττη «παρά το καθήκον καί δίκαιον», όπως ερμηνεύει ο κανονολόγος Ζωναράς 6172. Εάν ό Επίσκοπος καί ό Κληρικός, λέγει ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, είναι «πονηρός» «πίστεως ένεκεν, φεύγε αύτόν καί παραίτησαι, μη μόνον αν άνθρωπος ή (είναι), άλλά καν άγγελος εξ ούρανοΰ κατιών (κατελθών) » 6173.
Οί κανονικώς άποτειχιζόμενοι 'Ορθόδοξοι, συμφώνως. προς τούς Ιερούς Κανόνας, δεν ύπόκεινται «τή κανονική έπιτιμήσει», ήτοι δεν τιμωρούνται κανονικώς, άλλά είναι άξιοι καί έκκλησιαστικής «τιμής», «πρεπούσης» «τοις Όρθοδόξοις (εις τούς ’Ορθοδόξους)». Ούτοι τιμώνται ώς άξιοι ’Ορθόδοξοι, διότι «ου σχίσματι την ένωσιν τής Εκκλησίας κατέτεμον, άλλά», τούναντίον, άπό «σχισμάτων καί μερισμών την ’Εκκλησίαν έσπούδασαν ρύσασθαι (νά σώσουν)» 6174. Δηλαδή, όχι «σχίσμα κατά τής Έκλησίας έποίησαν, άλλά μάλλον» άπό «σχισμάτων την Εκκλησίαν άπήλλαξαν, οσον το έπ’ αύτοίς», ήτοι όσον έξαρτάται άπό αύτούς, έρμηνεύει πάλιν ό Ζωναράς 6175. Ό κηρύττων αίρεσιν καί είσάγων εις την ’Εκκλησίαν καινοτομίαν διαιρεί την ’Εκκλησίαν καί καταλύει την ένότητα ή ένωσιν ταύτης. Ό ένιστάμενος κατ’ αύτου ή άποτειχιζόμενος σπουδάζει νά σώση την ένωσιν ή ένότητα τής Εκκλησίας. Σκοπός τής ένστάσεως καί άποτειχίσεως είναι ή κατα- πολέμησις τής αίρέσεως, ή ύπεράσπισις τής ορθοδόξου πίστεως καί ή διάσωσις τής ένότητος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ήτοι τής Όρθοδοξίας.
Ή οίκουμενιστική διαίρεσις τής Εκκλησίας. Ή έν Έλλάδι Εκκλησία είναι σήμερον, δυστυχώς, διηρημένη καί άσθενουσα. Το έτος 1924 σκοτειναί δυνάμεις την διήρεσαν διά τής έορτολογικής καινοτομίας τών δέκα τριών ημερών. Ή καινοτομία αΰτη ομοιάζει προς την καινοτομίαν τής αίρέσεως τής Είκονομαχίας. Ή είκονομαχική αιρεσις ένεφανίσθη ώς κατάργησις των ιερών εικόνων. Δεν «άνεφέρετο» όμως «μόνον εις την προσκύνησήν των εικόνων, άλλ ήτο εύρυτέρα θρησκευτική και εκκλησιαστική μεταρρύθμισις» (812). Ήτο, άληΘώς, «μεταστοιχείωσις τών άπάντων άύεωτάτη», ώς τήν χαρακτηρίζει ό άγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης 6176. Και ή σημερινή έορτολογική καινοτομία παρουσιάζεται ώς άθώα δήθεν χρονική άλλαγή. Καί όμως, αυτή είναι έκδήλωσις και άφετηρία τής αίρέσεως του Οίκουμενισμού. Δεν είναι άπλώς εύρυτέρα θρησκευτική καί εκκλησιαστική μεταρρύθμισις, άλλα οίκουμενιστική καινοτομία, μέχρις άφομοιώσεώς τής ’Ορθοδοξίας υπό των αιρέσεων καί υποταγής των ’Ορθοδόξων εις τον άντίχριστον αίρεσιάρχην Πάπαν. Είναι, όντως «άνατροπή τού παντός μέχρι του ’Αντίχριστου» 6177, όπως γράφει πάλιν ό αύτός άγιος διά τήν μοιχειανικήν αί'ρεσιν, ή οποία καταλύει τον νόμον του Θεού, όπως καί ή παναίρεσις τού Οίκουμενισμοϋ.
Διά τής έορτολογικής καινοτομίας, οί ’Ορθόδοξοι διηρέθησαν εις δύο. Εις νοσοϋντας εν πίστει καί ύγιαίνοντας. Εις καινοτόμους καί ένισταμένους. Εις οπαδούς τής καινοτομίας, εν έπιγνώσει ή εν άγνοια, καί εις ένισταμένους καί άποτειχιζομένους κατά τής αίρέσεως καί υπέρ τής ’Ορθοδοξίας. Δηλαδή εις άγωνιζομένους προς ένωσιν «των διεστώτων», όπως ονομάζει τούς ούτω διηρημένους ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος 6178, δι’ ορθοδόξου ένώσεως τής Εκκλησίας.
Οί οπαδοί τής έορτολογικής καινοτομίας τού 1924 δεν έκρίθησαν είσέτι είδικώς καί πανορθοδόξως, ώς προβλέπεται παρά τής ’Ορθοδοξίας. 'Όπως γράφει ό άγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, ο άθετήσας τά νόμιμα θεωρείται κατακεκριμένος, έφ’ όσον κριθή υπό «τού β' προσώπου, ήτοι τής Συνόδου» 6179.
Οί καινοτομήσαντες άπό τού 1924 κείνται υπό κρίσιν καί πρόκειται νά κριθοΰν, βάσει των Ί. Συνόδων, Τοπικών καί Οικουμενικών, καί τών αγίων Πατέρων, μάλιστα δε τών εκκλησιαστικών αποφάσεων τού ΙΣΤ' αίώνος κατά τών τότε παπικών προτάσεων περί έορτολογικής καινοτομίας. Διά τούτο οί άποτειχιζόμενοι εκ τούτων τών καινοτόμων διακόπτουν τήν κοινωνίαν «προ συνοδικής διαγνώσεως» αύτών, όπως γράφεται εις τον ΙΕ' Κανόνα τής Πρωτοδευτέρας Συνόδου 6180. Δηλαδή οί καινοτόμοι ούτοι είναι είσέτι άκριτοι. Συνεπώς τά Μυστήρια αύτών είναι ισχυρά, αί τυχόν έπιβαλλόμεναι παρ’ αυτών ποιναί κατά των ένισταμένων άκυροι καί άνυπόστατοι, ή δέ μετάνοιά των καί ή άποκατάστασίς των έίς την ’Ορθοδοξίαν εύκολος, εάν θελήσουν την μακαρίαν επιστροφήν.
Μετάνοια καί επιστροφή. Παν καινοτόμον μέλος τής διηρημένης έν Έλλάδι Εκκλησίας δύναται. νά μετατραπή είς ένιστάμενον κατά τής οίκουμενιστικής καινοτομίας. Τούτο είναι δυνατόν νά πραγματοποίησή διά μετάνοιας, όπως έγίνετο πάντοτε εις την ’Ορθοδοξίαν. Εις την Δ' Οικουμενικήν Σύνοδον, κατά τάς εργασίας αύτής, επίσκοποι ταύτης έβόησαν: «πάντες ήμάρτομεν, πάντες συγγνώμην αίτουμεν». «Καί άναστάς ο εύλαβέστατος έπίσκοπος Ίουβενάλιος άμα αύτοίς (μαζί με αυτούς), μετήλθεν εις το άλλο μέρος», ήτοι των ’Ορθοδόξων. «Καί άνεβόησαν οί άνατολικοί καί οί συν αύτοίς ευλαβέστατοι επίσκοποι...ο Θεός καλώς ήνεγκέ σε (σε έφερεν), ’Ορθόδοξε, καλώς ήλθες» 6181. Δηλαδή έγένοντο δεκτοί διά μετάνοιας καί προσχωρήσεως εις τούς ’Ορθοδόξους. Παρόμοιον τρόπον επιστροφής βλέπομεν καί εις τήν ΣΤ' Οικουμενικήν Σύνοδον.
Ό πρόεδρος τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου άγιος Ταράσιος είπεν, ότι «οί πλείους (οί περισσότεροι)» τών άγιων Πατέρων τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου υπό αιρετικών «έκεχειροτόνηντο (είχον χειροτόνηθή)», μάλιστα «τών καθηγητών (αρχηγών) τής αίρέσεως τών μονοσελητών» 6182. Δηλαδή ένετάχσησαν εις τήν Όρθοδοξίαν διά προσχωρήσεως.
Προσέτι επιστροφή εις τήν Όρθοδοξίαν έγένετο καί διά ρητής άποκηρύξεως τής αίρέσεως. Ό άγιος Μελέτιος ’Αντιόχειας έχειροτονήθη υπό αιρετικών ακρίτων είσέτι καί διά τούτο λεγομένων «καινών αιρετικών» 6183. Επειδή ομως κατά τον ένθρονιστήριον λόγον του ύπεστήριξε τήν Όρθοδοξίαν, ήγήθη τών Όρθοδόξων τής ’Αντιόχειας καί κατόπιν έγινε πρόεδρος τής Β' Οικουμενικής Συνόδου. Δηλαδή έγένετο δεκτός υπό τών Όρθοδόξων δι’ ομολογίας καί κηρύξεως τής Ορθοδόξου πίστεως.
Τα μυστηρια των ακριτων αιρετικων, σχισματικων, και παρασυναγωγων  ειναι εγκυρα ενεργα
( εαν εχουν φυσικα Κανονικη Αποστολικη Διαδοχη ) και δυνατα,  προ συνοδικης διαγνωσεως, διοτι δεν εχουν καταδικαστει απο Ορθοδοξη Συνοδο και Αγια.
Οποιος ομως ενω γνωριζει την κατασταση και εχει εκκλησιαστικη κοινωνια με τους ακριτους και δυναμει αιρετικους- σχισματικους και  παρασυναγωγους μολυνεται κολασιμα και αν δεν αποτειχιστει απο την κοινωνια τους προ-συνοδικης καταδικης θα καταδικαστει μαζι τους, διοτι δεν πηγανε στην κολαση μονο οι αιρετικοι-σχισματικοι και παρασυναγωγοι  αλλα και αυτοι που συγκοινωνουσανε μαζι τους. Οταν Μια Αγια Ορθοδοξη Συνοδος διαγνωσει δικασει και καταδικασει τους αμετανοητους  αιρετικους-σχισματικους και παρασυναγωγους τοτε αυτοματως γινονται κεκριμενοι και ενεργεια
αιρετικοι-σχισματικοι και παρασυναγωγοι  με ανενεργητα και  ακυρα  μυστηρια.
Η εκκλησιαστικη κοινωνια με τους δυναμει ακριτους κακοδοξους προ-συνοδικης διαγνωσεως μολυνει και κολαζει τους Ορθοδοξους και οχι τα εγκυρα και ενεργα μυστηρια τους.
Για να μην κολασθουνε οι Ορθοδοξοι ειναι υποχρεωμενοι
να λαμβανουν τα  πλουσιως εγκυρα  δυνατα και ενεργα με την Χαρη του Αγιου-Πνευματος  μυστηρια απο Ορθοδοξους  και οχι απο κακοδοξους  ακριτους εν δυναμει προ-συνοδικης διαγνωσεως ποσο μαλον απο κακαδοξους κεκριμενους εν ενεργεια μετα συνοδικης καταδικης με ανενεργητα και ακυρα  μυστηρια.

19 Δεκεμβρίου 2019

ΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡ-ΠΑΝ-ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ.!!!!!!!!

ΑΓΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡ-ΠΑΝ-ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΖΩΝΤΩΝ ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ.!!!!!!!!

12 Δεκεμβρίου 2019

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΚΑΘΑΡΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ Γ.Ο.Χ.

ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 


https://youtu.be/S0Jfs0thDT0

11 Δεκεμβρίου 2019

Δείτε το βίντεο "Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας : Τι είπε για την Ελλάδα και τα δεινά που θα φέρει η αμαρτία"

Δείτε το βίντεο "Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας : Τι είπε για την Ελλάδα και τα δεινά που θα φέρει η αμαρτία" στο YouTube


Δείτε το βίντεο "014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Γ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑ" στο YouTube

https://youtu.be/8z0Qgtuh48o

9 Δεκεμβρίου 2019

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΣΟΙ. ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ ΚΑΙ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΗΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΕ ΤΡΙΑΔΙΚΕ ΘΕΕ ΑΝΑΠΑΥΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ.ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΔΟΞΑ ΣΟΙ.

ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ ΚΑΙ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ.

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΗΣΟΝ ΗΜΑΣ. 

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. 

ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. 

ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΓΙΕ ΤΡΙΑΔΙΚΕ ΘΕΕ ΑΝΑΠΑΥΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ  ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ.

7 Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡ - ΠΑΝ - ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΥ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.Κανονική και πατερικη ομολογία πίστεως Χριστιανών Ορθοδόξων και αποτειχίση από την κοινωνία της υπέρ - παν - αιρεσεως των οικουμενιστων.

Αποφυγή σχίσματος της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με επιστροφή στο παλαιό ημερολόγιο για εξασφάλιση της ενότητας στην Μια Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αποφυγή καινούργιας εκκλησίας 
και απαγόρευση σε ένταξη συνόδων και παρατάξεων παλαιού ημερολογίου παρασυναγωγου μορφής Γ.Ο.Χ

Εξασφάλιση και παραμονή εντός των οριων της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Διαχρονικής Ορθοδόξου Ανατολικής της Μεγάλης του Χριστού  Εκκλησίας.

Δικαίωμα και υποχρέωση για συγκρότηση γενικής Πανορθοδοξου συνόδου τοπικής και οικουμενικής συνόδου από το ένα ομολογιακό ενισταμενο Ακαινοτομητο πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την δίκη των υπόδικων καινοτόμων και την  επιστροφή της κανονικής τάξης μέσα στην Μια Ορθόδοξη Εκκλησία.

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


5 Δεκεμβρίου 2019

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΠΟΝΗΡΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑΗ μνημονευση του παπα απο τον Ορθοδοξο  Πατριαρχη εγινε λιγο πριν απο  την αλωση της Κωσταντινουπολεως.
Γινεται και στις ημερες μας αυτη η πορνικη βλασφημια, που δεν την ανεχεται ο Παναγιος Τριαδικος Θεος. Γιαυτο αγαπητοι ερχονται μεγαλα και σκληρα  γεγονοτα που μας ειπαν  οι Προφητες.

Οταν οι μητροπολιτες της Εκκλησιας της Ελλαδος μνημονευουν τον πατριαρχη  βαρθολομαιο μολυνονται.
Οταν οι ιερεις μνημονευουν με την σειρα τους, τους  μητροπολιτες που μνημονευουν τον   βαρθολομαιο μολυνονται και αυτοι.
Και οταν οι πιστοι πηγαινουν στις  Εκκλησιες και στα μοναστηρια που λειτουργουν αυτοι οι ιερεις  μολυνονται και αυτοι.
Ειναι τα λεγομενα συγκοινωνουντα δοχεια.
Αυτα ισχυουν για ολους οσους τα γνωριζουν.
Και ολοι οι πιστοι πρεπει  να τα διαβαζουμε και να τα ξερουμε.
Τωρα τι πρεπει να κανουμε οι πιστοι ??????????
Λενε οι Ιεροι Κανονες του Παναγιου Πνευματος και η Πραξη ολων των Αγιων Πατερων οτι ειμαστε υποχρεωμενοι να αποτειχιστουμε απο την κοινωνια του υπερ-παν-αιρετικου πατριαρχη και απο ολους τους αρχιεπισκοπους και μητροπολιτες που ειναι αιρετικοι οικουμενιστες  σαν  τον βαρθολομαιο.
Αν καποιος μητροπολιτης στην Εκκλησια της Ελλαδος  κοψει το μνημοσυνο του πατριαρχη βαρθολομαιου  τοτε οι ιερεις  της μητροπολεως του  πρεπει να  τον μνημονευουν αυτον τον μητροπολιτη, και οι πιστοι πρεπει να εκκλησιαζονται οπου λειτουργουν  αυτοι οι ιερεις.
Επειδη ομως σημερα στην Εκκλησια της Ελλαδος δεν υπαρχει μητροπολιτης που να μην μνημονευει τον Βαρθολομαιο, πρεπει οι πιστοι να αναζητησουμε ιερεις  που να μην μνημονευουνε αυτους τους μητροπολιτες.
Υπαρχουν ιερεις σε πολλα μερη της Ελλαδος  που ειναι αποτειχισμενοι απο τους αιρετικους και σχισματικους νεο - ημερολογιτες οικουμενιστες επισκοπους και λειτουργουν σε διαφορες Εκκλησιες και Μοναστηρια.
Μπορει ο καθε ενας να ψαξει και να τους βρει.
Ολοι οι πιστοι οταν εκκλησιαζονται πρεπει να ρωτουν εαν ο ιερεας  που λειτουργει ειναι αποτειχισμενος απο τους αιρετικους και σχισματικους οικουμενιστες επισκοπους.           

Αυτα εγιναν πολλες φορες στην ιστορια της Εκκλησιας.
Λενε ολοι οι Αγιοι Πατερες των Ιερων Συνοδων οτι : δεν πηγαν στην κολαση μονο οι αιρετικοι αλλα  και οσοι ορθοδοξοι ειχαν εκκλησιαστικη κοινωνια μαζι τους.
Ολοι οι Αγιοι Πατερες που συγκροτησαν τις Οικουμενικες και Τοπικες Συνοδους ηταν πρωτα αποτειχισμενοι απο τους αιρετικους της εποχης τους.
Εαν δεν ητανε αποτειχισμενοι δεν θα μπορουσαν να συγκροτησουν τις Αγιες Συνοδους, για να   καταδικασουν τους αιρετικους της εποχης τους, αφου και οι ιδιοι λογω της κοινωνιας τους με τους αιρετικους θα ητανε αιρετικοι,  υποδικοι και αξιοι καταδικης.
Μη γενοιτο.