23 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Γ.Ο.Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΠΙΣΤΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ.

ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Γ.Ο.Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

https://www.slideshare.net/SpyridonVoykalis/318-52542503