11 Φεβρουαρίου 2011

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ.

Στην Εκκλησία το μνημόσυνο ανάμεσα σε μνημονεύοντα και μνημονευόμενο αποτελεί κοινωνία και πρέπει να υπάρχει ίδια ταυτότητα πίστεως. Σε καιρό αιρέσεως η ομολογία της πίστεως από την προδοσία φαίνεται από την διακοπή του μνημοσύνου και της εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής διαγνώσεως από αιρετικούς προϊσταμένους σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις της παραδόσεως της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας. Το ίδιο πράττουμε όταν δημιουργείται σχίσμα και παρασυναγωγή στην Εκκλησία.

7 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας του ορθοδόξου πληρώματος από τους επισκόπους που έπεσαν:
  • Στην αίρεση
  • Στο σχίσμα του οικουμενισμού και
  • Στην παρασυναγωγή των Γ.Ο.Χ. και των κοινωνούντων με αυτούς
Είναι το μοναδικό υποχρεωτικό

6 Φεβρουαρίου 2011

Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το ερώτημα που απασχολεί τους Ορθοδόξους χριστιανούς σήμερα είναι: πως μπορούν να βρίσκονται εντός της μίας Αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας, χωρίς να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους επισκόπους που έχουν πέσει

2 Φεβρουαρίου 2011

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ
 ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί τῆς Μίας Ἀγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε χρέος νά ὁμολογήσουμε τήν ἀληθινή πίστη στά σημερινά χρόνια τῆς ἀποστασίας: γι' αὐτό, σύμφωνα μέ τό κανονικό ἐκκλησιαστικό δίκαιο καί τήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας δηλώνουμε: ὅτι γιά λόγους εὐσεβείας καί δικαιοσύνης, ἔχουμε ἀποτειχισθεῖ μέ διακοπή πᾶσης ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας πρό συνοδικῆς διαγνώσεως, ἀπό τούς Ἐπισκόπους πού κηρύττουν γυμνῇ τῇ κεφαλῄ στήν Ἐκκλησία τήν αἴρεση καί τό νέο-ἡμερολογίτικο σχίσμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καί ἀπό αὐτούς πού συγκοινωνοῦν μαζί τους. Ἀκόμη δηλώνουμε πῶς δέν ἔχουμε καμία ἐκκλησιαστική κοινωνία, μέ τούς Ἐπισκόπους τῆς παρασυναγωγῆς ὅλων τῶν παρατάξεων τῶν λεγομένων Γ.Ο.Χ., καί μέ αὐτους πού συγκοινωνοῦν μαζί τους. Μέ τήν θεάρεστη, λυτρωτική καί σωτήρια πράξη τῆς ἀποτειχίσεως, εἴμαστε ὥς Ὀρθόδοξοι ἄξιοι τιμῆς καί ὄχι καταδίκης, διότι ὄχι μόνο σχίσμα δέν προξενήσαμε, ἀλλά ἐλευθερώσαμε τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν κοινωνία τῶν αἰρέσεων καί τῶν σχισμάτων τῶν ψευδεπισκόπων. Ἡ Ὀρθόδοξη ἔνσταση εἶναι ἡ κανονική ὁδός, πού ὁδηγεῖ σέ συγκρότηση γενικῆς ἐκκλησιαστικῆς συνόδου γιά τή δίκη τοῦ καινοτομοῦντος πληρώματος, καί τήν ἐπαναφορά τῆς κανονικῆς τάξης στήν ἀνατολική Ἐκκλησία.
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ