27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ 1924 (ΜΕΡΟΣ Β').


Δημιουργία σχίσματος:

24 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ 1924 (ΜΕΡΟΣ Α').


Νεο-ημερολογίτικον σχίσμα 1924:

20 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Δ').


Διάγγελμα - εγκύκλιος 1920

Οικουμενισμός - Π.Σ.Ε 

19 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Γ').


Ένοχος συγκάλυψις πτώσεως:

17 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β').


Κήρυξις Αιρέσεως:

7 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α').


Πατριαρχική  <<Εγκύκλιος>>  1920

1 Σεπτεμβρίου 2012