8 Νοεμβρίου 2019

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ.Απολυτικιον. Ηχος γ'

Μεγαν ευρατο εν τοις κινδυνοις, σε υπερμαχον η οικουμενη, Αθλοφορε τα εθνη τροπουμενον. Ως ουν Λυαιου καθειλες την επαρσιν, εν τω σταδιω θαρρυνας τον Νεστορα, ουτως Αγιε Μεγαλομαρτυς Δημητριε, Χριστον τον Θεον ικετευε, δωρησασθαι ημιν το μεγα ελεος.

Κοντακιον αυτομελον. Ηχος β'

Τοις των ιαματων σου ρειθροις Δημητριε, την Εκκλησιαν Θεος επορφυρωσεν, ο δους σοι το κρατος αηττητον, και περιεπων την πολιν σου ατρωτον, αυτης γαρ υπαρχεις το στηριγμα.

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :

Τη ΚΣΤ' του αυτου μηνος, μνημη του Αγιου και ενδοξου Μεγαλομαρτυρος Δημητριου του Μυροβλυτου, και Θαυματουργου.

Στιχ. Δημητριον νυττουσι λογχαι, Χριστε μου,
Ζηλουντα πλευρας λογχονυκτου σης παθος.
Εικοστη μελιαι Δημητριον εκτη ανειλον.

Τη αυτη ημερα, οι Αγιοι Μαρτυρες Αρτεμιδωρος και Βασιλειος, ξιφει τελειουνται.

Στιχ. Αρτεμιδωρος, ω τελους ψηφος ξιφος,
Συναθλον ειχε Βασιλειον προς ξιφος.

Τη αυτη ημερα, η Αγια Μαρτυς Λεπτινα, κατα γης συρομενη, τελειουται.

Στιχ. Εν γη συρεισα χερσι δυσσεβοφρονων,
Αφηκεν εις γην Λεπτινα σαρκος παχος.

Τη αυτη ημερα, ο Αγιος Μαρτυς Γλυκων ξιφει τελειουται.

Στιχ. Ξιφει προτεινας Μαρτυς αυχενα Γλυκων,
Σπονδην γλυκειαν αιμα σου Χριστω χεεις.

Τη αυτη ημερα, μνημη του μεγαλου και φρικωδους Σεισμου.

Στιχ. Εσεισας, αλλ' εσωσας αυθις γην Λογε,
Της σης γαρ οργης οικτος εστι το πλεον.

Τη αυτη ημερα, μνημη του Αγιου Νεου Οσιομαρτυρος Ιωασαφ, ξιφει τελειωθεντος εν Κωσταντινουπολει, κατα το ετος 1536.

Στιχ. Μιξας ασκησει την αθλησιν, παμμακαρ,
Διπλους στεφανους λαμβανεις, Ιωασαφ.

Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος,  ελεησον ημας. Αμην.