31 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΛΑΝΗ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΛΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.


ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΛΑΝΗ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΛΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ