5 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ Η ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ.


Εκτός ότι η νέα μονή Εσφιγμένου μνημονεύει τον υπερπαναιρετικό και σχισματικό οικουμενιστή Πατριάρχη και έχει κοινωνία με όλους τους οικουμενιστές αυτομάτως βρίσκεται μέσα στην αίρεση και στο σχίσμα του οικουμενισμού. Από την ώρα όμως που ιδρύθηκε εφόσον υπάρχει ήδη εδώ και αιώνες η παλαιά κανονική και νομιμη ιερά μονή Εσφιγμένου, η νέα μονή αποτελεί παρασυναγωγή του αρχι-οικουμενιστού Πατριάρχη. Δηλαδή εκτός από αιρετικός και σχισματικός ο οικουμενιστής