12 Ιουλίου 2019

ΤΗ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ.


Απολυτικιον Ηχος δ'
Οι των Αποστολων πρωτοθρονοι, και της οικουμενης διδασκαλοι, τω Δεσποτη των ολων πρεσβευσατε, ειρηνην τη οικουμενη δωρησασθαι, και ταις ψυχαις ημων το μεγα ελεος.
Κοντακιον. Ηχος β'. Αυτομελον
Τους ασφαλεις και θεοφθογγους κηρυκας, την κορυφην των Μαθητων σου Κυριε, προσελαβου εις απολαυσιν, των αγαθων σου και αναπαυσιν, τους πονους γαρ εκεινων και τον θανατον, εδεξω υπερ πασαν ολοκαρπωσιν, ο μονος γινωσκων τα εγκαρδια.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Τη ΚΘ' του αυτου μηνος, μνημη των Αγιων εδοξων και πανευφημων Αποστολων και πρωτοκορυφαιων Πετρου και Παυλου.
Στιχ. Σταυρωσις ειλε κηρυκα Χριστου Πετρον,
Τομη δε Παυλον, τον τεμοντα
την πλανην.
Τλη ενατη Σταυρον Πετρος
εικαδ' αορ δε γε Παυλος.
Ταις αυτων αγιαις πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.