20 Μαρτίου 2013

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΑΡΑΧΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Ιστορία και Θεολογία του Κολλυβαδικού κινήματος βάσει ανεκδότων χειρογράφων.