30 Απριλίου 2019

Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχηρα του Πασχα
Ηχος πλ.α'
Στιχ.  Αναστητω ο Θεος, και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου, και φυγετωσαν απο προσωπου αυτου οι μισουντες αυτον.
Πασχα ιερον ημιν σημερον αναδεδεικται, Πασχα καινον, Αγιον, Πασχα μυστικον, Πασχα πανσεβασμιον, Πασχα Χριστος ο λυτρωτης, Πασχα αμωμον, Πασχα μεγα, Πασχα των πιστων, Πασχα, το πυλας ημιν του Παραδεισου ανοιξαν, Πασχα, παντας αγιαζων πιστους.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Ως εκλειπει καπνος, εκλιπετωσαν, ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος.
Δευτε απο θεας Γυναικες ευαγγελιστριαι, και τη Σιων ειπατε, Δεχου παρ' ημων χαρας ευαγγελια, της Αναστασεως Χριστου, τερπου, χορευε, και αγαλλου Ιερουσαλημ, τον Βασιλεα Χριστον, θεασαμενη εκ του μνηματος, ως νυμφιον προερχομενον.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ.  Ουτως απολουνται οι αμαρτωλοι απο προσωπου του Θεου και οι δικαιοι ευφραθητωσαν.
Αι Μυροφοροι γυναικες, ορθρου βαθεος, επιστασαι προς το μνημα του Ζωοδοτου, ευρον Αγγελον, επι τον λιθον καθημενον, και αυτος προσφθεξαμενος, αυταις ουτως ελεγε, Τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων ; τι θρηνειτε, τον αφθαρτον ως εν φθορα ; απελθουσαι κηρυξατε, τοις αυτου Μαθηταις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Αυτη η ημερα, ην εποιησεν ο Κυριος, αγαλλιασωμεθα, και ευφρανθωμεν εν αυτη.
Πασχα το τερπνον, Πασχα Κυριου, Πασχα,  Πασχα πανσεβασμιον ημιν ανετειλε, Πασχα, εν χαρα αλληλους περιπτυξωμεθα, ω Πασχα λυτρον λυπης, και γαρ εκ ταφου σημερον, ωσπερ εκ παστου, εκλαμψας Χριστος, τα Γυναια χαρας επλησε λεγων, Κηρυξατε Αποστολοις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι, και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
Αναστασεως ημερα, και λαμπρυνθωμεν τη πανηγυρει, και αλληλους περιπτυξωμεθα. Ειπωμεν αδελφοι, και τοις μισουσιν ημας. Συγχωρησωμεν παντα τη Αναστασει, και ουτω βοησωμεν, Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

29 Απριλίου 2019

Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ  ΠΑΙΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΦΩΤΙΑ :


https://youtu.be/lK-xdvc_CE0


Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.Τα Μεγαλυναρια του Πασχα


Τα Μεγαλυναρια του Πασχα
1)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, τον εθελουσιως παθοντα και ταφεντα και εξανασταντα τριημερον εκ ταφου.
Φωτιζου, φωτιζου, η νεα Ιερουσαλημ, η γαρ δοξα Κυριου, επι σε ανετειλε. Χορευε νυν, και αγαλλου Σιων συ δε αγνη, τερπου Θεοτοκε, εν τη εγερσει του τοκου σου.
2)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, τον εξανασταντα, τριημερον εκ ταφου, Χριστον τον ζωοδοτην.
Φωτιζου, φωτιζου...
3)  Χριστος το Καινον Πασχα, το ζωοθυτον θυμα, αμνος Θεου ο αιρων την αμαρτιαν κοσμου.
Ω θειας! ω φιλης!  ω γλυκυτατης σου φωνης, μεθ' ημων αψευδως γαρ, επηγγειλω εσεσθαι, μεχρι τερματων αιωνος Χριστε, ην οι πιστοι, αγκυραν ελπιδος, κατεχοντες αγαλλομεθα.
4)  Σημερον πασα κτισις, αγαλλεται και χαιρει, οτι Χριστος ανεστη, και αδης εσκυλευθη.
Ω θειας, ω φιλης...
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι
5)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, της τρισυποστατου και αδιαιρετου Θεοτητος το κρατος.
Ω  Πασχα το μεγα, και ιεροτατον, Χριστε, ω σοφια και Λογε,  του Θεου και δυναμις, διδου ημιν εκτυπωτερον, σου μετασχειν, εν τη ανεσπερω, ημερα της Βασιλειας σου
Και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
6)  Χαιρε, Παρθενε, χαιρε,  χαιρε ευλογημενη, χαιρε δεδοξασμενη, σος γαρ Υιος ανεστη τριημερος εκ ταφου.
7)  Ο  Αγγελος εβοα τη Κεχαριτωμενη, Αγνη, Παρθενε χαιρε, και παλιν ερω χαιρε, ο σος Υιος ανεστη, τριημερος εκ ταφου.
Φωτιζου, φωτιζου...
Εξαποστειλαριον αυτομελον.
Ηχος β'
Σαρκι υπνωσας ως θνητος, ο Βασιλευς και Κυριος, τριημερος εξανεστης, Αδαμ εγειρας εκ φθορας, και καταργησας θανατον. Πασχα της αφθαρσιας, του κοσμου σωτηριαν.    ( Εκ γ' )

28 Απριλίου 2019

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.!!!!!!!!!! Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.!!!!!!!!!!


ΤΙ ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ??????

ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ 
ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ
ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ
ΤΟΥ ΒΑΖΩ ΟΤΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΕΛΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ!!!!!!!!

ΕΧΕΤΕ ΚΟΤΣΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ ΑΘΕΟΙ ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ???

Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝΕΖΟΥΣ ??????
https://youtu.be/r6Rf7o1-WLoΧριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχηρα του Πασχα
Ηχος πλ.α'
Στιχ.  Αναστητω ο Θεος, και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου, και φυγετωσαν απο προσωπου αυτου οι μισουντες αυτον.
Πασχα ιερον ημιν σημερον αναδεδεικται, Πασχα καινον, Αγιον, Πασχα μυστικον, Πασχα πανσεβασμιον, Πασχα Χριστος ο λυτρωτης, Πασχα αμωμον, Πασχα μεγα, Πασχα των πιστων, Πασχα, το πυλας ημιν του Παραδεισου ανοιξαν, Πασχα, παντας αγιαζων πιστους.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Ως εκλειπει καπνος, εκλιπετωσαν, ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος.
Δευτε απο θεας Γυναικες ευαγγελιστριαι, και τη Σιων ειπατε, Δεχου παρ' ημων χαρας ευαγγελια, της Αναστασεως Χριστου, τερπου, χορευε, και αγαλλου Ιερουσαλημ, τον Βασιλεα Χριστον, θεασαμενη εκ του μνηματος, ως νυμφιον προερχομενον.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ.  Ουτως απολουνται οι αμαρτωλοι απο προσωπου του Θεου και οι δικαιοι ευφραθητωσαν.
Αι Μυροφοροι γυναικες, ορθρου βαθεος, επιστασαι προς το μνημα του Ζωοδοτου, ευρον Αγγελον, επι τον λιθον καθημενον, και αυτος προσφθεξαμενος, αυταις ουτως ελεγε, Τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων ; τι θρηνειτε, τον αφθαρτον ως εν φθορα ; απελθουσαι κηρυξατε, τοις αυτου Μαθηταις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Αυτη η ημερα, ην εποιησεν ο Κυριος, αγαλλιασωμεθα, και ευφρανθωμεν εν αυτη.
Πασχα το τερπνον, Πασχα Κυριου, Πασχα,  Πασχα πανσεβασμιον ημιν ανετειλε, Πασχα, εν χαρα αλληλους περιπτυξωμεθα, ω Πασχα λυτρον λυπης, και γαρ εκ ταφου σημερον, ωσπερ εκ παστου, εκλαμψας Χριστος, τα Γυναια χαρας επλησε λεγων, Κηρυξατε Αποστολοις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι, και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
Αναστασεως ημερα, και λαμπρυνθωμεν τη πανηγυρει, και αλληλους περιπτυξωμεθα. Ειπωμεν αδελφοι, και τοις μισουσιν ημας. Συγχωρησωμεν παντα τη Αναστασει, και ουτω βοησωμεν, Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.


Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχηρα του Πασχα
Ηχος πλ.α'
Στιχ.  Αναστητω ο Θεος, και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου, και φυγετωσαν απο προσωπου αυτου οι μισουντες αυτον.
Πασχα ιερον ημιν σημερον αναδεδεικται, Πασχα καινον, Αγιον, Πασχα μυστικον, Πασχα πανσεβασμιον, Πασχα Χριστος ο λυτρωτης, Πασχα αμωμον, Πασχα μεγα, Πασχα των πιστων, Πασχα, το πυλας ημιν του Παραδεισου ανοιξαν, Πασχα, παντας αγιαζων πιστους.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Ως εκλειπει καπνος, εκλιπετωσαν, ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος.
Δευτε απο θεας Γυναικες ευαγγελιστριαι, και τη Σιων ειπατε, Δεχου παρ' ημων χαρας ευαγγελια, της Αναστασεως Χριστου, τερπου, χορευε, και αγαλλου Ιερουσαλημ, τον Βασιλεα Χριστον, θεασαμενη εκ του μνηματος, ως νυμφιον προερχομενον.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ.  Ουτως απολουνται οι αμαρτωλοι απο προσωπου του Θεου και οι δικαιοι ευφραθητωσαν.
Αι Μυροφοροι γυναικες, ορθρου βαθεος, επιστασαι προς το μνημα του Ζωοδοτου, ευρον Αγγελον, επι τον λιθον καθημενον, και αυτος προσφθεξαμενος, αυταις ουτως ελεγε, Τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων ; τι θρηνειτε, τον αφθαρτον ως εν φθορα ; απελθουσαι κηρυξατε, τοις αυτου Μαθηταις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Αυτη η ημερα, ην εποιησεν ο Κυριος, αγαλλιασωμεθα, και ευφρανθωμεν εν αυτη.
Πασχα το τερπνον, Πασχα Κυριου, Πασχα,  Πασχα πανσεβασμιον ημιν ανετειλε, Πασχα, εν χαρα αλληλους περιπτυξωμεθα, ω Πασχα λυτρον λυπης, και γαρ εκ ταφου σημερον, ωσπερ εκ παστου, εκλαμψας Χριστος, τα Γυναια χαρας επλησε λεγων, Κηρυξατε Αποστολοις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι, και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
Αναστασεως ημερα, και λαμπρυνθωμεν τη πανηγυρει, και αλληλους περιπτυξωμεθα. Ειπωμεν αδελφοι, και τοις μισουσιν ημας. Συγχωρησωμεν παντα τη Αναστασει, και ουτω βοησωμεν, Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

27 Απριλίου 2019

Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος. Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχηρα του Πασχα
Ηχος πλ.α'
Στιχ.  Αναστητω ο Θεος, και διασκορπισθητωσαν οι εχθροι αυτου, και φυγετωσαν απο προσωπου αυτου οι μισουντες αυτον.
Πασχα ιερον ημιν σημερον αναδεδεικται, Πασχα καινον, Αγιον, Πασχα μυστικον, Πασχα πανσεβασμιον, Πασχα Χριστος ο λυτρωτης, Πασχα αμωμον, Πασχα μεγα, Πασχα των πιστων, Πασχα, το πυλας ημιν του Παραδεισου ανοιξαν, Πασχα, παντας αγιαζων πιστους.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Ως εκλειπει καπνος, εκλιπετωσαν, ως τηκεται κηρος απο προσωπου πυρος.
Δευτε απο θεας Γυναικες ευαγγελιστριαι, και τη Σιων ειπατε, Δεχου παρ' ημων χαρας ευαγγελια, της Αναστασεως Χριστου, τερπου, χορευε, και αγαλλου Ιερουσαλημ, τον Βασιλεα Χριστον, θεασαμενη εκ του μνηματος, ως νυμφιον προερχομενον.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ.  Ουτως απολουνται οι αμαρτωλοι απο προσωπου του Θεου και οι δικαιοι ευφραθητωσαν.
Αι Μυροφοροι γυναικες, ορθρου βαθεος, επιστασαι προς το μνημα του Ζωοδοτου, ευρον Αγγελον, επι τον λιθον καθημενον, και αυτος προσφθεξαμενος, αυταις ουτως ελεγε, Τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων ; τι θρηνειτε, τον αφθαρτον ως εν φθορα ; απελθουσαι κηρυξατε, τοις αυτου Μαθηταις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Στιχ. Αυτη η ημερα, ην εποιησεν ο Κυριος, αγαλλιασωμεθα, και ευφρανθωμεν εν αυτη.
Πασχα το τερπνον, Πασχα Κυριου, Πασχα,  Πασχα πανσεβασμιον ημιν ανετειλε, Πασχα, εν χαρα αλληλους περιπτυξωμεθα, ω Πασχα λυτρον λυπης, και γαρ εκ ταφου σημερον, ωσπερ εκ παστου, εκλαμψας Χριστος, τα Γυναια χαρας επλησε λεγων, Κηρυξατε Αποστολοις.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι, και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
Αναστασεως ημερα, και λαμπρυνθωμεν τη πανηγυρει, και αλληλους περιπτυξωμεθα. Ειπωμεν αδελφοι, και τοις μισουσιν ημας. Συγχωρησωμεν παντα τη Αναστασει, και ουτω βοησωμεν, Χριστος ανεστη εκ νεκρων, θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.
Χριστος ανεστη εκ νεκρων,  θανατω θανατον πατησας, και τοις εν τοις μνημασι, ζωην χαρισαμενος.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΟΥ  ΦΩΤΟΣ 

ΖΩΝΤΑΝΑ

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 2019

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

https://youtu.be/HrrdUrgy4yc

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΧΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ ΩΣ ΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ.


https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=14786&p=37381#p37381

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩ ΑΓΙΩ ΜΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ Τη Μ. Παρασκευη εσπερας ψαλλεται ο Ορθρος του Μ. Σαββατου.ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΩ ΑΓΙΩ ΜΕΓΑΛΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΩΙ
Τη Μ. Παρασκευη εσπερας ψαλλεται ο Ορθρος του Μ. Σαββατου.
ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ
Η ζωη εν ταφω, κατετεθης, Χριστε, και Αγγελων στρατιαι εξεπληττοντο, συγκαταβασιν δοξαζουσαι την σην
Η ζωη πως θνησκεις; πως και ταφω οικεις; του θανατου το βασιλειον λυεις δε, και του Αδου τους νεκρους εξανιστας.
ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Αξιον εστι, μεγαλυνειν σε τον Ζωοδοτην, τον εν τω Σταυρω τας χειρας εκτειναντα, και συντριψαντα το κρατος του εχθρου.
Αξιον εστι, μεγαλυνειν σε τον παντων Κτιστην, τοις σοις γαρ παθημασιν εχομεν, την απαθειαν ρυσθεντες της φθορας.
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ
Αι γενεαι πασαι, υμνον τη Ταφη σου, προσφερουσι Χριστε μου.
Καθελων του ξυλου, ο Αριμαθσιας, εν ταφω σε κηδευει.
Απολυτικια. Ηχος β'
Ο ευσχημων Ιωσηφ, απο του ξυλου καθελων το αχραντον σου Σωμα, σινδονι καθαρα, ειλησας και αρωμασιν, εν μνηματι καινω κηδευσας απεθετο.
Δοξα...
Οτε κατηλθες προς τον θανατον, η ζωη η αθανατος, τοτε τον Αδην ενεκρωσας, τη αστραπη της Θεοτητος, οτε δε και τους τεθνεωντας εκ των καταχθονιων ανεστησας, πασαι αι Δυναμεις των επουρανιων εκραυγαζων, Ζωοδοτα Χριστε ο Θεος ημων δοξα σοι.
Και νυν...
Ταις Μυροφοροις Γυναιξι, παρα το μνημα επιστας, ο Αγγελος εβοα, Τα μυρα τοις θνητοις υπαρχει αρμοδια, Χριστος δε διαφθορας εδειχθη αλλοτριος.
Κοντακιον. Ηχος β'
Την αβυσσον ο κλεισας, νεκρος οραται, και σμυρνη και σινδονι ενειλημενος, εν μνημειω κατατιθεται, ως θνητος ο Αθανατος. Γυναικες δε αυτον ηλθον μυρισαι, κλαιουσαι πικρως και εκβοωσαι, Τουτο Σαββατον εστι το υπερευλογημενον, εν ω Χριστος αφυπνωσας αναστησεται τριημερος.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου, ειτα το παρον.
Τω Αγιω και Μεγαλω Σαββατω, την Θεοσωμον Ταφην, του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου, και την εις Αδου Καθοδον εορταζομεν, δι' ων της φθορας το ημετερον γενος ανακληθεν, προς αιωνιαν ζωην μεταβεβηκε.
Στιχ. Ματην.φυλαττεις τον ταφον, κουστωδια,
Ου γαρ καθεξει τυμβος αυτοζωιαν.
Τη ανεκφραστω σου συγκαταβασει, Χριστε ο Θεος  ημων, ελησον ημας. Αμην.

26 Απριλίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ


ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Αποστιχα Ιδιομελα.
Στιχ. Εδωκαν εις το βρωμα μου χολην, και εις την διψαν μου εποτισαν με οξος.
Σημερον σε θεωρουσα, η αμεμπτος Παρθενος εν Σταυρω, Λογε αναρτωμενον, οδυρομενη μητρωα σπλαχνα, ετετρωτο την καρδιαν πικρως, και στεναζουσα οδυνηρως εκ βαθους ψυχης, παρειας συν θριξι καταξαινουσα, κατατρυχετο, διο και το στηθος τυπτουσα, ανεκραζε γοερως, Οιμοι Θειον Τεκνον!
Οιμοι το φως του Κοσμου! Τι εδυς εξ οφθαλμων μου, ο Αμνος του Θεου ;
Οθεν αι στρατιαι των Ασωματων, τρομω συνειχοντο λεγουσαι, Ακαταληπτε Κυριε δοξα σοι.
Στιχ. Ο δε Θεος Βασιλευς ημων, προ αιωνων ειργασατο σωτηριαν εν μεσω της γης.
Επι ξυλου βλεπουσα, κρεμαμενον Χριστε, σε των παντων Κτιστην και Θεον, η σε ασπορως τεκουσα, εβοα, πικρως Υιε μου, που το καλλος εδυ της μορφης σου ; ου φερω καθοραν σε, αδικως σταυρουμενον, σπευσον ουν αναστηθι, οπως ιδω καγω, σου την εκ νεκρων, τριημερον εξαναστασιν. φερω καθοραν σε, αδικως σταυρουμενον, σπευσον ουν αναστηθι, οπως ιδω καγω, σου την εκ νεκρων, τριημερον εξαναστασιν.
Δοξα... Και νυν... Ηχος πλ. α'. Ιδιομελον
Σε τον αναβαλλομενον, το φως ωσπερ ιματιον, καθελων Ιωσηφ απο του ξυλου, συν Νικοδημω, και θεωρησας νεκρον γυμνον αταφον, ευσυμπαθητον θρηνον αναλαβων, οδυρομενος ελεγεν, Οιμοι, γλυκυτατε Ιησου! ον προ μικρου ο ηλιος εν Σταυρω κρεμαμενον θεασαμενος, ζοφον περιεβαλλετο, και η γη τω φοβω εκυμαινετο, και διερρηγνυτο ναου το καταπετασμα, αλλ' ιδου νυν βλεπω σε, δι' εμε εκουσιως υπελθοντα θανατον. Πως σε κηδευσω Θεε μου ; η πως σινδοσιν ειλησω ; ποιαις χερσι δε προσψαυσω, το σον ακηρατον σωμα ; η ποια ασματα μελψω, τη ση εξοδω Οικτιρμον;
Μεγαλυνω τα Παθη σου, υμνολογω και την Ταφην σου, συν τη Αναστασει, κραυγαζων, Κυριε δοξα σοι.
Στιχ. Και γαρ εστερεωσε την Οικουμενην, ητις ου σαλευθησεται.
Οτε εν τω ταφω σαρκικως, θελων συνεκλεισθης ο φυσει, τη της Θεοτητος, μενων απεριγραπτος, και αδιοριστος, τα θανατου απεκλεισας, ταμεια και Αδου, απαντα εκενωσας, Χριστε, βασιλεια, Τοτε και το Σαββατον τουτο, θειας ευλογιας και δοξης, και της σης λαμπροτητος ηξιωσας.
Στιχ. Τω οικο σου πρεπει αγιασμα, Κυριε, εις μακροτητα ημερων.
Οτε αι Δυναμεις σε Χριστε, πλανον υπ' ανομων εωρων, συκοφαντουμενον, εφριττον την αφατον, μακροθυμιαν σου, και τον λιθον του μνηματος, χερσι σφραγισθεντα, αις σου την ακηρατον, πλευραν ελογχευσαν, ομως τη ημων σωτηρια, χαιρουσαι εβοων σοι, Δοξα, τη συγκαταβασει σου Φιλανθρωπε.

25 Απριλίου 2019

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Αντιφωνον ΙΒ'. Ηχος πλ.δ'
Ταδε λεγει Κυριος τοις Ιουδαιοις, Λαος μου τι εποιησα σοι, η τι σοι παρηνωχλησα ; τους τυφλους σου εφωτισα, τους λεπρους σου εκαθαρισα, ανδρα οντα επι κλινης ηνωρθωσαμην. Λαος μου, τι εποιησα σοι, και τι μοι ανταπεδωκας ; αντι του μαννα χολην, αντι του υδατος οξος, αντι του αγαπαν με, σταυρω με προσηλωσατε. Ουκετι στεγω λοιπον, καλεσω μου τα εθνη, κακεινα με δοξασουσι, συν τω Πατρι και τω Πνευματι, καγω αυτοις δωρησομαι, ζωην την αιωνιον.
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Κοντακιον. Ηχος πλ. δ'
Τον δι' ημας Σταυρωθεντα, δευτε παντες υμνησωμεν, αυτον γαρ κατειδε Μαρια επι του ξυλου, και ελεγεν, Ει και σταυρον υπομενεις, συ υπαρχεις ο Υιος και Θεος μου.
Ο Οικος
Τον ιδιον Αρνα, η Αμνας θεωρουσα προς σφαγην ελκομενον, ηκολουθει Μαρια, τρυχομενη μεθ'  ετερων γυναικων, ταυτα βοωσα, Που πορευει, Τεκνον ; τινος χαριν, τον ταχυν δρομον τελεις ; Μη ετερος γαμος παλιν εστιν εν Κανα, κακει νυν σπευδεις, ινα εξ υδατος αυτοις  οινον ποιησης ;  Συνελθω σοι Τεκνον, η μεινω σοι μαλλον ; Δος μοι λογον Λογε, μη σιγων παρελθης με, ο αγνην τηρησας με. Συ γαρ υπαρχεις ο Υιος και Θεος μου.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου ειτα το παρον
Τη Αγια και Μεγαλη Παρασκευη, τα Αγια και σωτηρια και φρικτα Παθη του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου επιτελουμεν, τους εμπτυσμους, τα ραπισματα, τα κολαφισματα, τας υβρεις, τους γελωτας, την πορφυραν χλαιναν, τον καλαμον, τον σπογγον, το οξος, τους ηλους, την λογχην, και προ παντων, τον σταυρον, και τον θανατον, α δι' ημας εκων κατεδεξατο, ετι δε και την του ευγνωμονος Ληστου, του συσταυρωθεντος αυτω, σωτηριον εν τω Σταυρω ομολογιαν.
Εις την Σταυρωσιν
Στιχ. Ζων ει Θεος συ, καν νεκρωθεις εν
ξυλω,
Ω νεκρε, γυμνε, και Θεου ζωντος Λογε
Ετεροι εις τον ευγνωμονα Ληστην
Στιχ. Κεκλεισμενας ηνοιξε πυλας, Βαλων ο Ληστης κλειδα το, Μνησθητι μου.
Τη υπερφυει και περι ημας παναπειρω σου ευσπλαχνια, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.
Εξαποστειλαριον . Ηχος γ'
Τον Ληστην αυθημερον, του Παραδεισου ηξιωσας, Κυριε καμε τω ξυλω του Σταυρου, φωτισον και σωσον με.  ( Εκ γ' )
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Εκαστον μελος της αγιας σου σαρκος,  ατιμιαν δι' ημας υπεμεινε, τας ακανθας η κεφαλη, η οψις τα εμπτυσματα, οι σιαγονες τα ραπισματα,  το στομα την εν οξει κερασθεισαν χολην τη γευσει, τα ωτα τας δυσσεβεις βλασφημιας, ο νωτος την φραγγελωσιν, και η χειρ τον καλαμον, αι του ολου σωματος εκτασεις εν τω σταυρω, τα αρθρα τους ηλους, και η πλευρα την λογχην, ο παθων υπερ ημων, και παθων ελευθερωσας ημας, ο συγκαταβας ημιν φιλανθρωπια, και ανυψωσας ημας, παντοδυναμε Σωτηρ, ελεησον ημας.

ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΩΣ ΑΓΙΕΣ Η ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΩΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ


Η ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΩΣ ΑΓΙΕΣ Η ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΩΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑhttps://youtu.be/BCX4nr76el4

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΟΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Τη  Μ.  Τεταρτη  εσπερας ψαλλεται ο Ορθρος της  Μ.   Πεμπτης. Ο Εξαψαλμος, το Αλληλουια μετα των Στιχων.
Τροπαριον. Ηχος πλ. δ'
Οτε οι ενδοξοι Μαθηται, εν τω νιπτηρι του δειπνου εφωτιζοντο, τοτε Ιουδας ο δυσσεβης, φιλαργυριαν νοσησας εσκοτιζετο, και ανομοις κριταις, σε τον δικαιον Κριτην παραδιδωσι. Βλεπε χρηματων εραστα, τον δια ταυτα αγχονη χρησαμενον, φευγε ακορεστον ψυχην, την Διδασκαλω τοιαυτα τολμησασαν. Ο περι παντας αγαθος, Κυριε, δοξα σοι.     
( Εκ γ' )
Ηχος γ'. Θειας πιστεως...
Ταπεινουμενος, δι ευσπλαγχνιαν, ποδας ενιψας, των Μαθητων σου, και προς δρομον θειον τουτους κατευθυνας, απαναινομενος Πετρος δε νιπτεσθαι, αυθις τω θειω υπεικει προσταγματι, εκνιπτομενος, και σου εκτενως δεομενος, δωρησασθαι ημιν το μεγα ελεος.
Καταβασια, Αβυσσος εσχατη...
Το Κοντακιον. Ηχος β.
Τα ανω ζητων...
Τον αρτον λαβων, εις χειρας ο προδοτης, κρυφιως αυτας, εκτεινει και λαμβανει, την τιμην του Πλασαντος, ταις οικειαις χερσι τον ανθρωπον, και αδιορθωτος εμεινεν, Ιουδας ο δουλος και δολιος.
Ο Οικος
Τη μυστικη εν φοβω τραπεζη, προσεγγισαντες παντες, καθαραις ταις ψυχαις, τον αρτον υποδεξωμεθα, συμπαραμενοντες τω Δεσποτη, ινα ιδωμεν τους ποδας πως απονιπτει των Μαθητων, και εκμασσει τω λεντιω, και ποιησωμεν ωσπερ κατιδωμεν, αλληλοις υποταγεντες, και αλληλων τους ποδας εκπλυνοντες, αυτος γαρ ο Χριστος ουτως εκελευσε, τοις αυτου Μαθηταις ως προεφησεν αλλ' ουκ ηκουσεν, Ιουδας ο δουλος και δολιος.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου ειτα το παρον
Τη Αγια και Μεγαλη Πεμπτη, οι τα παντα καλως διαταξαμενοι θειοι Πατερες, αλληλοδιαδοχως εκ τε των θειων Αποστολων, και των Ιερων Ευαγγελιων, παραδεδωκασιν ημιν τεσσαρα τινα εορταζειν, τον ιερο Νιπτηρα, τον μυστικο Δειπνο ( δηλαδη την παραδοσιν των καθ' ημας φρικτων Μυστηριων ), την υπερφυα Προσευχην, και την Προδοσιαν αυτην.
Εις τον Ιερον Νιπτηρα
Στιχ. Νιπτει Μαθητων εσπερας Θεος ποδας,
Ου πους πατων ην εις Εδεμ δειλης παλαι.
Εις τον Μυστικον Δειπνον
Στιχ. Διπλους ο Δειπνος, Πασχα γαρ νομου φερει,
Και Πασχα καινον, Αιμα, Σωμα Δεσποτου.
Εις την υπερφυα Προσευχην
Στιχ. Προσευχη, και φοβητρα, θρομβοι αιματων,
Χριστε, προσωπου, παραιτουμενος
δηθεν
Θανατον, εχθρον εν τουτοις φενακιζων
Εις τον Προδοσιαν
Στιχ. Τι δει μαχαιρων ; τι ξυλων λαοπλανοι,
Προς τον θανειν προθυμον εις κοσμου λυτρον ;
Τη αφατω σου ευσπλαχνια, Χριστε ο Θεος ημων, ελεησον
ημας. Αμην.
Τον Νυμφωνα σου βλεπω, Σωτηρ μου, κεκοσμημενον, και ενδυμα ουκ εχω, ινα εισελθω εν αυτω, λαμπρυνον μου την στολην της ψυχης, Φωτοδοτα, και σωσον με.                ( Εκ γ' )
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ιουδας ο προδοτης δολιος ων, δολιω φιληματι παρεδωκε τον Σωτηρα Κυριον, τον Δεσποτην των απαντων , ως δουλον πεπρακε τοις παρανομοις, αλλ' ως προβατον επι σφαγην, ουτως ηκολουθει, ο Αμνος ο του Θεου, ο Υιος του Πατρος, ο μονος πολυελαιος.
Ιουδας ο δουλος και δολιος, ο μαθητης και επιβουλος, ο φιλος και διαβολος, εκ των εργων απεφανθη, ηκολουθει γαρ τω Διδασκαλω, και καθ' εαυτον εμελετα την προδοσιαν, ελεγεν εν εαυτω, Παραδωσω τουτον, και κερδησω τα συναχθεντα χρηματα, επεζητει δε και το μυρον πραθηναι, και τον Ιησουν δολω κρατηθηναι, απεδωκεν ασπασμον, παρεδωκε τον Χριστον, και ως προβατον επι σφαγην, ουτως ηκολουθει, ο μονος ευσπλαγχνος και φιλανθρωπος.
Ψαλλομεν τα παροντα Στιχηρα Ιδιομελα.
Ηχος πλ. δ'
Σημερον το κατα του Χριστου πονηρον συνηχθη συνεδριον, και κατ' αυτου κενα εβουλευσαντο, παραδουναι Πιλατω εις θανατον τον ανευθυνον. Σημερον την των χρηματων αγχονην, Ιουδας εαυτω περιτιθησι, και στερειται κατ' αμφω, ζωης προσκαιρου και θειας.
Σημερον Καιαφας, ακων προφητευει, συμφερει λεγων, υπερ του λαου ενα απολεσθαι, ηλθε γαρ υπερ των αμαρτιων ημων του παθειν, ινα ημας ελευθερωση, εκ της δουλειας του εχθρου, ως αγαθος και φιλανθρωπος.
Στιχ. Ο εσθιων αρτους μου εμεγαλυνεν επ' εμε πτερνισμον.
Σημερον ο Ιουδας, το της φιλοπτωχειας κρυπτει προσωπειον, και της πλεονεξιας ανακαλυπτει την μορφην, ουκετι των πενητων φροντιζει, ουκετι το μυρον πιπρασκει, το της αμαρτωλου, αλλα το ουρανιον μυρον, και εξ αυτου νοσφιζεται τα αργυρια, τρεχει προς Ιουδαιους, λεγει τοις παρανομοις, Τι μοι θελετε δουναι, καγω υμιν παραδωσω αυτον ; Ω φιλαργυριας προδοτου !  ευωνον ποιειται την πρασιν, προς την γνωμην των αγοραζοντων, του πωλουμενου την πραγματειαν ποιειται, ουκ ακριβολογειται προς την τιμην, αλλ' ως δουλον φυγαδα απεμπολει, εθος γαρ τοις κλεπτουσι, ριπτειν τα τιμια, νυν εβαλε τα αγια, τοις κυσιν ο μαθητης, η γαρ λυσσα της φιλαργυριας, κατα του ιδιου Δεσποτου, μαινεσθαι εποιησεν αυτον, ης την πειραν φυγωμεν, κραζοντες, Μακροθυμε Κυριε, δοξα σοι.

24 Απριλίου 2019

ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙhttps://youtu.be/VxSq7ZlWh7UΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


Εβδομας Μεγαλη, πως πρεπει να νηστευεται.
Πηδαλιον :
ΚΑΝΩΝ  ΞΘ'
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Ερμηνεια, συμφωνια, σχολια,
σελ. : 91,  92, 93, 94, 95, 96.
Σχολια. σελ. 92 :
Σημειωσαι οτι εις ολην την  μ'.
μιαν μονον φοραν καταλουμεν οψαριον, εις την εορτην δηλ. του Ευαγγελισμου μονον, καθως τα χειρογραφα Τυπικα του αγιου Ορους διοριζουν.
Πλην  αν ο Ευαγγελισμος τυχη εις την μεγαλην εβδομαδα, οινον μονον και ελαιον καταλουμεν κατα τα Τυπικα, τα χειρογραφα και τυπωμενα.
Πηδαλιον :
ΚΑΝΩΝ  ΚΘ'.
ΤΗΣ   ΣΤ'.  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.
Ερμηνεια, συμφωνια, σχολια.
Σελ.  243, 244, 245.
ΚΑΝΩΝ ΚΘ'. σελ. 243-244 :
...................... Μηδενος ουν ημας εναγοντος καταλιπειν την ακριβειαν, οριζομεν, Αποστολικαις, και Πατρικαις επομενοι παραδοσεσι, μη δειν εν Τεσσαρακοστη τη υστερα εβδομαδι την Πεμπτην λυειν, και ολην την Τεσσαρακοστην ατιμαζειν.
Ερμηνεια. σελ. 244 :
.........................οτι απαντες να νηστευωσι την αγιαν μ'. ( εν δε τη μ'. συμπεριλαμβανεται και η μεγαλη  ε'. και ολη η μεγαλη εβδομας ), οσον και εις τας των Πατερων, δηλ, εις τον ν'. Κανονα των εν Λαοδ. Πατερων, ος τις διοριζει, οτι δεν πρεπει τινας να λυη την νηστεια της  ε'. της υστερας εβδομαδος της μ'. ( δηλαδη της μεγαλης Πεμπτης ), και δια της λυσεως ταυτης να ατιμαζη και να αχρειοι την νηστειαν ολης της μ'. αλλα πρεπει ολην την μ'. να νηστευη μετα ξηροφαγιας, συν αυτη δηλ. τη μεγαλη  ε'.  ( 1 ).
Σχολια. σελ. 244-245 :
.......................Και ο πρωτος Διονυσιου λεγει, οτι αλλοι μεν Χριστιανοι τας εξ ταυτας ημερας διαπερνουσι τελειως χωρις τροφην, αλλοι δε τας τεσσαρας, αλλοι τας τρεις, και αλλοι τας δυω.
Αλλα και αι Διαταγαι των Αποστολων βιβλ. ε'. κεφ. ιη'. λεγουσιν, οτι τας εξ ταυτας του Παθους ημερας να μη τρωγη τινας αλλο, ει μη ψωμι, νερον, αλας, και λαχανα, χωρις να γευθη οινον, η κρεας. .................
..................( αγκαλα και τα ακριβεστερα χειρογραφα τυπικα των Βασιλικων, και μεγαλων Μοναστηριων του αγιου Ορους εις οινον μονον συγχωρουσι να καταλυεται η μεγαλη  ε'. αλλ' ουχι και εις ελαιον, εις τα οποια πρεπει και να ακολουθωμεν. Ουτω γαρ γεγραπται εν αυτοις, μεταλαμβανομεν οινου, και εψηματος ανευ ελαιου )..............
................Δια τουτο οι Θεοφοροι Πατερες οι τα τυπικα συγγραψαμενοι, ............
.............εδιωρισαν να γινεται καταλυσις εν αυτη εις οινον μονον, ποιησαντες συγκαταβασιν δια την τιμην του Κυριακου δειπνου οπου εις αυτην εγεινε. Πλην καλλιον καμνει εκεινος οπου νηστευει και τη μεγαλη  ε'. και απο οινον και απο ελαιον. Εκεινοι ομως οπου μετα την λειτουργιαν του μεγαλου Σαββατου καταλυουσιν οινον και ελαιον, προφανως παρανομουσιν. Οι γαρ Θειοι Αποστολοι εν ταις Διαταγαις βιβλ. ε'. κεφ. ιη'. ιθ'. προσταζουσι τους Χριστιανους να νηστευουν ολοκληρον την μεγαλην Παρασκευην και το μεγα Σαββατον, καθως και αυτοι νηστευουσιν αυτας, επειδη η νηστεια των δυω τουτων ημερων ειναι νομοθετημενη απο αυτον τον ιδιον Χριστον, ος τις ειπεν, ελευσονται ημεραι, οταν απαρθη απ' αυτων ο νυμφιος, και τοτε νηστευσουσι ( Ματθ. Θ'. ις'. ) εις την μεγαλην δε Παρασκευην, και μεγα Σαββατον, επαρθη ο Κυριος απο τους Ιουδαιους και εσταυρωθη και εταφη, δια την ημετεραν σωτηριαν. ....................
.................Πολλοι νηστευωσι τριημερα εν τη αγια μ'. και δια τι να μη νηστευωσι και το διμηρον της μεγαλης  ς', και του μεγαλου Σαββατου, οπου ειναι πλεον αναγκαιοτερον ; οχι και δεν ημπορουν να νηστευωσι και τα δυω, καλλιον να νηστευωσι τας δυω ταυτας ημερας, παρα να καμνουσι τριημερα. Λεγει γαρ ο Θειος Χρυσοστομος, ομιλια εις την μεγαλην εβδομαδα, οτι καθως η μεγαλη εβδομας ειναι κεφαλη και ανωτερα ολων των λοιπων εβδομαδων του χρονου, ετσι παλιν το μεγα Σαββατον ειναι κεφαλη της μεγαλης εβδομαδος. ......................
Αυτα ολα ειναι για τους φυσιολογικους.
Αυτα δεν ισχυουν για τους αρρωστους, για τις εγκυους και τα πολυ μικρα παιδια. 
Χρειαζεται διακριση απο εμπειρο πνευματικο για πολλες περιπτωσεις για καποια οικονομια, αρκει ο πνευματικος να γνωριζει το ενα τυπικο της νηστειας και να μην βγαζει δικα του τυπικα αδιακριτα για ολους.
Αυτα ειναι οσο αφορα τις τροφες.
Νηστεια χρειαζεται και για ολα τα παθη που μαστιζουν και πολεμουν τον ανθρωπο.
Εκει ο καθε ενας δινει τον αγωνα του με την βοηθεια παντα του Θεου.
Το να πεσεις ανθρωπινο λενε οι Πατερες,
το να μενεις πεσμενος ειναι σατανικο.
Επεσες σηκω, ξαναπεσες, ξανα σηκω επανω.
Λενε καποιοι : γιατι να παω στην Εκκλησια για μετανοια και εξομολογηση αφου μπορει να ξαναπεσω στις ιδιες αμαρτιες. Ασε θα παω στο τελος της ζωης μου,  για να μην κοροιδευω και τον Θεο. Ασε που το αυριο δεν ειναι δικο σου, αυτο που λες ειναι σατανικος λογισμος εκ δεξιων.
Αμα στραβοπατουσες και επεφτες στο χωμα θα ελεγες οτι  ασε να κατσω εδω στο χωμα μην τυχον ξαναπεσω κατω ??? Εκει θα σηκωνοσουν πονηρε.    Η αμα σου επεφτε το πορτοφολι με τα λεφτα κατω, θα το αφηνες κατω  γιατι ισως θα μπορουσε να σου ξαναπεσει η θα το επαιρνες στα γρηγορα να μην το βρει κανενας αλλος και θα το καθαριζες κιολας ???
Την ψυχη σου γιατι να την ριχνεις τοσο χαμηλα που ειναι αιωνια ???
Εισαι αδικος γιατι ενω εισαι ψυχη και σωμα, στο σωμα τα δινεις ολα και η ψυχη σου μενει πεινασμενη η και μπορει να της πετας κανενα ξεροκομματο.
Αγαπητε συναμαρτωλε μην παιζεις την ψυχη σου μαυρα κοκκινα λες και εισαι στο καζινο.
Δωσε και σε αυτη αυτα που της αξιζουν γιατι θα την εχεις αιωνια χωρις τελος.
Γιατι εαν φυγει απο το σωμα η ψυχη τοτε νεκρωνεται το σωμα. Αυτη δινει ζωη στο σωμα.  Και εαν την δουλευουμε συμφωνα με τις προδιαγραφες του Κατασκευαστη θα την  κανουμε καινουργια και θα μετεχουμε στην αιωνια και ουρανια χαρα Του,   ενω εαν την δουλευουμε με τον διαστροφικο πλαστογραφο και ψυχοεκτελεστη θα θρηνουμε με κλαματα στην αιωνιοτητα.
Η ελευθερια της επιλογης δικης μας.

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Τροπαριον.  Ηχος πλ. δ'
Ιδου ο Νυμφιος ερχεται εν τω μεσω της νυκτος, και μακαριος ο δουλος, ον ευρησει γρηγορουντα, αναξιος δε παλιν, ον ευρησει ραθυμουντα. Βλεπε ουν, ψυχη μου, μη τω υπνω κατενεχθης, ινα μη τω θανατω παραδοθης, και της βασιλειας εξω κλεισθης, αλλα ανανηψον κραζουσα, Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεος, δια της Θεοτοκου, ελεησον ημας.
( Εκ γ' )
Καθισμα. Ηχος γ'.
Την ωραιοτητα της παρθενιας σου...
Πορνη προσηλθε σοι, μυρα συν δακρυσι, κατακενουσα σου, ποσι Φιλανθρωπε, και δυσωδιας των κακων, λυτρουται τη κελευσει σου, πνεων δε την χαριν σου, μαθητης ο αχαριστος, ταυτης αποβαλλεται, και βορβορω συμφυρεται, φιλαργυρια απεμπολων σε. Δοξα Χριστε τη ευσπλαχνια σου.
Ηχος δ'. Ταχυ προκαταλαβε...
Ιουδας ο δολιος, φιλαργυριας ερων, προδουναι σε Κυριε, τον θησαυρον της ζωης, δολιως εμελετησεν, Οθεν και παροινησας, τρεχει προς Ιουδαιους, λεγει τοις παρανομοις. Τι μοι θελετε δουναι, καγω παραδωσω υμιν, εις το σταυρωσαι αυτον ;
Δοξα...Και νυν...Παλιν το αυτο.
Μετα δε την γ' Στιχολογιαν, ετερον, Καθισμα. Ηχος α'.
Τον ταφον σου Σωτηρ...
Η Πορνη εν κλαυθμω ανεβοα Οικτιρμον, εκμασσουσα θερμως, τους αχραντους σου ποδας, θριξι της κεφαλης αυτης, και εκ βαθους στεναζουσα, Μη απωση με, μηδε βδελυξη Θεε μου, αλλα δεξαι με, μετανοουσαν και σωσον, ως μονος φιλανθρωπος.
Το Κοντακιον. Ηχος α'.
Ο υψωθεις...
Υπερ την Πορνην Αγαθε ανομησας, δακρυων ομβρους ουδαμως σοι προσηξα, αλλα σιγη δεομενος προσπιπτω σοι,
ποθω ασπαζομενος, τους αχραντους σου ποδας, οπως μοι την αφεσιν, ως Δεσποτης παρασχης, των οφληματων
κραζοντι Σωτηρ. Εκ του βορβορου των εργων μου ρυσαι με.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ :
του Μηναιου ειτα το παρον
Τη Αγια και Μεγαλη Τεταρτη, της αλειψασης τον Κυριον μυρω Πορνης γυναικος, μνειαν ποιεισθαι οι θειοτατοι Πατερες εθεσπισαν, οτι προ του σωτηριου Παθους μικρον τουτο γεγονεν.
Στιχ. Γυνη, βαλουσα σωματι Χριστου μυρον,
Την Νικοδημου προυλαβε σμυρναλοην.
Αλλ'  ο τω νοητω μυρω ο χρισθεις, Χριστε ο Θεος, των επιρρυτων παθων ελευθερωσον, και ελεησον ημας, ως μονος αγιος, και φιλανθρωπος. Αμην.
Καταβασια, Ψυχαις καθαραις...
Ειτα, το Εξαποστειλαριον.
Ηχος γ'
Τον Νυμφωνα σου βλεπω, Σωτηρ μου κεκοσμημενον,
και ενδυμα ουκ εχω, ινα εισελθω εν αυτω, λαμπρυνον μου την στολην της ψυχης, Φωτοδοτα, και σωσον με.
( Εκ γ' ).

23 Απριλίου 2019

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Το τροπαριον Ηχος πλ.δ'
Ιδου ο Νυμφιος ερχεται εν τω μεσω της νυκτος, και μακαριος ο δουλος, ον ευρησει γρηγορουντα, αναξιος δε παλιν, ον ευρησει ραθυμουντα. Βλεπε ουν, ψυχη μου, μη τω υπνω κατενεχθης, ινα μη τω θανατω παραδοθης, και της βασιλειας εξω κλεισθης, αλλα ανανηψον κραζουσα, Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεος, πρεσβειαις του Προδρομου  ελεησον ημας.
( Εκ γ' )
Κοντακιον Ηχος β'.
Την ωραν ψυχη, του τελους εννοησασα, και την εκκοπην, της συκης δειλιασασα, το δοθεν σοι ταλαντον, φιλοπονως εργασαι ταλαιπωρε, γρηγορουσα και κραζουσα, Μη μεινωμεν εξω του Νυμφωνος Χριστου.
Συναξαριον :
του Μηναιου ειτα το παρον.
Τη Αγια και Μεγαλη Τριτη της των δεκα Παρθενων παραβολης, της εκ του ιερου Ευαγγελιου, μνειαν ποιουμεθα.
Στιχ. Τριτη μεγιστη παρθενους δεκα φερει,
Νικην φερουσας αδεκαστου Δεσποτου.
Αλλ' ω Νυμφιε Χριστε, μετα των φρονιμων ημας συναριθμησον Παρθενων, και τη εκλεκτη σου συνταξον ποιμνη, και ελεησον ημας. Αμην.
Το εξαποστειλαριον. Αυτομελον. Ηχος γ'
Τον Νυμφωνα σου βλεπω, Σωτηρ μου, κεκοσμημενον, και ενδυμα ουκ εχω, ινα εισελθω εν αυτω, λαμπρυνον μου την στολην της ψυχης, Φωτοδοτα, και σωσον με.            ( Εκ γ' )

22 Απριλίου 2019

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Το παρον Τροπαριον εις τον αυτον Ηχον
Ιδου ο Νυμφιος ερχεται εν τω μεσω της νυκτος, και μακαριος ο δουλος, ον ευρησει γρηγορουντα, αναξιος δε παλιν, ον ευρησει ραθυμουντα. Βλεπε ουν, ψυχη μου, μη τω υπνω κατενεχθης, ινα μη τω θανατω παραδοθης, και της βασιλειας εξω κλεισθης, αλλα ανανηψον κραζουσα, Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεος ημων (#) προστασιαις των Ασωματων ελεησον ημας.
( Εκ γ' )
Ηχος α' Τον ταφον σου Σωτηρ...
Τα Παθη τα σεπτα, η παρουσα ημερα, ως φωτα σωστικα, ανατελλει τω κοσμω, Χριστος γαρ επειγεται, του παθειν αγαθοτητι, ο τα συμπαντα, εν τη δρακι περιεχων, καταδεχεται, αναρτηθηναι εν ξυλω, του σωσαι τον ανθρωπον.
Το Κοντακιον, Ηχος πλ. δ'.
Ως απαρχας...
Ο Ιακωβ ωδυρετο, του Ιωσηφ την στερησιν, και ο γενναιος εκαθητο αρματι, ως βασιλευς τιμωμενος, της Αιγυπτιας γαρ τοτε ταις ηδοναις μη δουλευσας, αντεδοξαζετο παρα του βλεποντος τας των ανθρωπων καρδιας, και νεμοντος στεφος αφθαρτον.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου, ειτα το παρον
Τη Αγια και Μεγαλη Δευτερα μνειαν ποιουμεθα του μακαριου Ιωσηφ του Παγκαλου και της υπο του Κυριου καταρασθεισης και ξηρανθεισης Συκης.
Στιχοι εις τον παγκαλον Ιωσηφ
Σωφρων Ιωσηφ δικαιος κρατωρ ωφθη,
Και σιτοδοτης, ω καλων θημωνια.
Ετεροι, εις την ξηρανθεισαν Συκην
Την συναγωγην, συκην Χριστος, Εβραιων, Καρπων αμοιρον πνευματικων εικαζων,
Αρα ξηραινει, ης φυγωμεν το παθος.
Ταις του Παγκαλου Ιωσηφ πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.
Το Εξαποστειλαριον. Αυτομελον. Ηχος γ'
Τον Νυμφωνα σου βλεπω, Σωτηρ μου, κεκοσμημενον, και ενδυμα ουκ εχω, ινα εισελθω εν αυτω, λαμπρυνον μου την στολην της ψυχης, Φωτοδοτα, και σωσον με.            ( Εκ γ' )

21 Απριλίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ
ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ
Ο εχων θρονον Ουρανον, και υποποδιον την γην, ο του Θεου Πατρος Λογος, και Υιος συναιδιος, επι πωλου αλογου εμετριασε σημερον, εν Βηθανια ελθων, οθεν παιδες Εβραιων, κλαδους χερσι κατεχοντες, ευφημουν φωνη, Ωσαννα εν τοις υψιστοις, ευλογημενος ο ερχομενος, Βασιλευς του Ισραηλ.
Προ εξ ημερων του Πασχα, ηλθεν Ιησους εις Βηθανιαν, και προσηλθον αυτω οι Μαθηται αυτου, λεγοντες αυτω. Κυριε, που θελεις, ετοιμασωμεν σοι φαγειν το Πασχα ; ο δε απεστειλεν αυτους, Απελθετε εις την απεναντι κωμην, και ευρησετε ανθρωπον, κεραμιον υδατος βασταζοντα, ακολουθησατε αυτω, και τω οικοδεσποτη ειπατε, ο Διδασκαλος λεγει, Προς σε ποιω το Πασχα, μετα των Μαθητων μου.
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ηχος δ' Κατεπλαγη Ιωσηφ...
Μετα κλαδων νοητως, κεκαθαρμενοι τας ψυχας, ως οι Παιδες τον Χριστον, ανευφημησωμεν πιστως, μεγαλοφωνως κραυγαζοντες τω Δεσποτη, Ευλογημενος ει Σωτηρ, ο εις τον Κοσμον ελθων, του σωσαι τον Αδαμ, εκ της αρχαιας αρας, πνευματικως γενομενος Φιλανθρωπε, νεος Αδαμ ως ευδοκησας, ο παντα Λογε, προς το συμφερον, οικονομησας δοξα σοι.
Ηχος α'. Του λιθου σφραγισθεντος...
Αινεσατε συμφωνως, οι λαοι και τα εθνη, ο γαρ Βασιλευς των Αγγελων, επεβη νυν τω πωλω, και ερχεται θελων εν Σταυρω, παταξαι τους εχθρους ως δυνατος, δια τουτο και οι Παιδες, μετα Βαιων, κραζουσι τον υμνον, Δοξα σοι τω ελθοντι Νικητη, δοξα σοι τω Σωτηρι Χριστω, δοξα σοι τω ευλογημενω μονω Θεω ημων.
Καταβασια, Εβοησαν, εν ευφροσυνη...
Κοντακιον, Αυτομελον.
Ηχος  πλ. β'
Τω θρονω εν Ουρανω, τω πωλω επι της γης, εποχουμενος Χριστε ο Θεος, των Αγγελων την αινεσιν, και την Παιδων ανυμνησιν προσεδεξω βοωντων σοι, Ευλογημενος ει ο ερχομενος, τον Αδαμ ανακαλεσασθαι.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου, ειτα το παρον
Τη Κυριακη των Βαιων, την λαμπραν και ενδοξον πανηγυριν της εις Ιερουσαλημ εισοδου του Κυριου ημων Ιησου Χριστου εορταζομεν.
Στιχ. Πωλω καθισας, ο λογω τεινας πολον,
Βροτους εκζητει λυσαι, της αλογιας.
Τη αφατω σου ευσπλαχνια, Χριστε ο Θεος ημων, νικητας ημας των παραλογων παθων ποιησον, και την σην εναργη κατα θανατου νικην, την φαιδραν σου και ζωηφορον Αναστασιν ιδειν καταξιωσον, και ελεησον ημας.

20 Απριλίου 2019

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.


ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ.
Μετα τον Εξαψαλμον, εις το,  Θεος Κυριος, ψαλομεν το παρον Τροπαριον ( Εκ γ' ).
Ηχος α'
Την κοινην Αναστασιν προ του σου Παθους πιστουμενος, εκ νεκρων ηγειρας τον Λαζαρον, Χριστε ο Θεος, οθεν και ημεις ως οι Παιδες, τα της νικης συμβολα φεροντες, σοι τω Νικητη του θανατου βοωμεν, Ωσαννα εν τοις υψιστοις, ευλογημενος ο ερχομενος, εν ονοματι Κυριου.
Κοντακιον. Ηχος β'
Η παντων χαρα, Χριστος η αληθεια, το φως η ζωη, του Κοσμου η αναστασις, τοις εν γη πεφανερωται, τη αυτου αγαθοτητι, και γεγονε τυπος της αναστασεως, τοις πασι παρεχων θειαν αφεσιν.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
του Μηναιου, ειτα το παρον
Τω Σαββατω προ των Βαιων, εορταζομεν την Εγερσιν του εν ταφω τετραημερου, αγιου και δικαιου φιλου του Χριστου Λαζαρου.
Στιχ. Θρηνεις Ιησου, τουτο θνητης ουσιας.
Ζωοις φιλον σου, τουτο θειας ισχυος.
Ταις του σου φιλου Λαζαρου πρεσβειαις, Χριστε ο Θεος, ελεησον ημας. Αμην.

17 Απριλίου 2019

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. : ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΓΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.!!!!!!!!!! ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ. ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΛΕΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ  Γ.Ο.Χ. : ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΓΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΜΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.!!!!!!!!!!

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Γ.Ο.Χ.  ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ.


ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΕΝΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ????????????

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.!!!!!!!!!!!!

ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ Γ.Ο.Χ. ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΨΑΤΕ  ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΕΨΑΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.!!!!!!!

ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΛΟΥΣΑΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ.

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.!!!!!!!!!!

ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΤΕ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΕΤΕ.!!!!!!!

ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ Γ.Ο.Χ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ.

ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.!!!!!!

ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ Γ.Ο.Χ. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ.!!!!!!!!!!

ΟΙ Γ.Ο.Χ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΦΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ.

ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ??????

ΚΑΙ ΤΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ?????????

ΔΙΝΟΥΝ ΜΗΠΩΣ ΛΥΣΗ ???????

ΑΡΑ Η ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΠΑΛΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Η ΑΦΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ.!!!!!!!

ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.!!!!!!!!!!!!!!

ΜΗΔΕΝ + ΜΗΔΕΝ = ΜΗΔΕΝ.!!!!!!!!15 Απριλίου 2019

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ. ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΠΟΣΣΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ.???????? ΖΗΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΡ-ΠΑΝ-ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ. ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ. ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΣ ΝΕΟ-ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΤΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ.


Μια ειναι η Εκκλησια της Ελλαδος, ενας ειναι και ο αρχιεπισκοπος της. Μια ειναι η ιερα μονη εσφιγμενου ενας ειναι και ο ηγουμενος της. Δυναμει αιρετικος και σχισματικος νεο-ημερολογιτης οικουμενιστης ο Ιερωνυμος, δυναμει παρασυναγωγος και παραταξιακος ο Μεθοδιος. Οπως δεν ειναι δυνατον να εχουμε ( 5 ) οικουμενικα πατριαρχεια στην Κωσταντινουπολη με ( 5 ) πατριαρχες, ( 6 ) πατριαρχεια ρωσιας με ( 6 ) πατριαρχες και ( 7 ) αρχιεπισκοπες αμερικης με ( 7 ) αρχιεπισκοπους, ετσι δεν ειναι δυνατον να εχουμε τοσες εκκλησιες της ελλαδος με τοσους αρχιεπισκοπους ελλαδος. Ενας ειναι ο κανονικος και νομιμος αρχιεπισκοπος Ελλαδος, διοτι ΜΙΑ ειναι η Εκκλησια και μια ειναι η ΕΛΛΑΔΑ. Αφου δεν εχει γινει μεχρι σημερα Συνοδος ΑΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ απο το ΕΝΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ απο το ΕΝΑ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ για να εξετασει και να δικασει τους αιρετικους και σχισματικους οικουμενιστες επισκοπους και να τοποθετησει στις μοναδικες τους θεσεις ξανα ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, εμεις παραμενουμε αποτειχισμενοι απο την κοινωνια του υπερ-παν-αιρετικου οικουμενιστου, σχισματικου νεο-ημερολογιτη και παρασυναγωγου παραταξιακου νεο-εσφιγμενιτη πατριαρχη βαρθολομαιου και αρχιεπισκοπου ιερωνυμου, και δεν αναγνωριζουμε, ουτε μνημονευουμε ουτε συγκοινωνουμε με κανεναν αλλον αρχιεπισκοπο μιας δευτερης οργανωμενης εκκλησιας της ελλαδος οπως ειναι για παραδειγμα ο δυναμει παρασυναγωγος αρχιεπισκοπος καλλινικος. Οπως και στο Αγιον Ορος δεν ειναι δυνατον να εχουμε ( 5 ) ιερες μονες Γρηγοριου με ( 5 ) ηγουμενους ( 6 ) ιερες μονες Φιλοθεου με ( 6 ) ηγουμενους και ( 7 ) ιερες μονες Καρακαλου με ( 7 ) ηγουμενους, ετσι δεν γινεται να εχουμε και δευτερη μονη εσφιγμενου με δευτερο ηγουμενο. Μια ειναι η ιερα μονη Εσφιγμενου στο Ενα και Μοναδικο Αγιον Ορος ενας ειναι και ο ηγουμενος της μονης. Αφου οπως ειπαμε παρα-πανω δεν εχει γινει Συνοδος Αγια Τοπικη η Οικουμενικη απο το Ακαινοτομητο Πληρωμα της Μιας Ορθοδοξου Εκκλησιας για να δικασει μαζι με τους οικουμενιστες και τους παρασυναγωγους επισκοπους των παραταξεων, εμεις παραμενουμε αποτειχισμενοι και απο την συγκοινωνια των οικουμενιστων επισκοπων και απο την συγκοινωνια των παρασυναγωγων επισκοπων. Ειμαστε αποτειχισμενοι απο τον κανονικο, νομιμο και μοναδικο ηγουμενο της παλαιας μονης εσφιγμενου επειδη εχει κοινωνια με τους παρασυναγωγους επισκοπους της παραταξεως καλλινικου, οπως επισης και δεν μνημονευουμε, ουτε αναγνωριζουμε, ουτε συγκοινωνουμε με τον αιρετικο, και σχισματικο οικουμενιστη και παρασυναγωγο ηγουμενο Βαρθολομαιο ( πρωην Κατσουλιερη ) της δευτερης νεας μονης εσφιγμενου που ειναι παραλληλη, διαφορετικη και ξεχωριστη ως προς την ΠΡΩΤΗ, την ΜΙΑ την ΜΟΝΑΔΙΚΗ, την ΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΝΟΜΙΜΗ ΠΑΛΑΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ. Ετσι λοιπον ο πατριαρχης βαρθολομαιος και οσοι συγκοινωνουν μαζι του, ο αρχιεπισκοπος ιερωνυμος, ο μητροπολιτης θεσσαλονικης ανθιμος, το καινοτομο πληρωμα της εκκλησιας της ελλαδος, οι ηγουμενοι του Αγιου Ορους, και της νεας μονης εσφιγμενου, και το καινοτομο πληρωμα της Μιας Αγιας Καθολικης και Αποστολικης Εκκλησιας εκτος απο αιρετικοι και σχισματικοι νεο-ημερολογιτες οικουμενιστες, ειναι και παρασυναγωγοι παραταξιακοι λογω της νεας διαφορετικης ξεχωριστης παραλληλης και δευτερης μονης εσφιγμενου.