29 Απριλίου 2019

Τα Μεγαλυναρια του Πασχα


Τα Μεγαλυναρια του Πασχα
1)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, τον εθελουσιως παθοντα και ταφεντα και εξανασταντα τριημερον εκ ταφου.
Φωτιζου, φωτιζου, η νεα Ιερουσαλημ, η γαρ δοξα Κυριου, επι σε ανετειλε. Χορευε νυν, και αγαλλου Σιων συ δε αγνη, τερπου Θεοτοκε, εν τη εγερσει του τοκου σου.
2)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, τον εξανασταντα, τριημερον εκ ταφου, Χριστον τον ζωοδοτην.
Φωτιζου, φωτιζου...
3)  Χριστος το Καινον Πασχα, το ζωοθυτον θυμα, αμνος Θεου ο αιρων την αμαρτιαν κοσμου.
Ω θειας! ω φιλης!  ω γλυκυτατης σου φωνης, μεθ' ημων αψευδως γαρ, επηγγειλω εσεσθαι, μεχρι τερματων αιωνος Χριστε, ην οι πιστοι, αγκυραν ελπιδος, κατεχοντες αγαλλομεθα.
4)  Σημερον πασα κτισις, αγαλλεται και χαιρει, οτι Χριστος ανεστη, και αδης εσκυλευθη.
Ω θειας, ω φιλης...
Δοξα Πατρι και Υιω και Αγιω Πνευματι
5)  Μεγαλυνον, ψυχη μου, της τρισυποστατου και αδιαιρετου Θεοτητος το κρατος.
Ω  Πασχα το μεγα, και ιεροτατον, Χριστε, ω σοφια και Λογε,  του Θεου και δυναμις, διδου ημιν εκτυπωτερον, σου μετασχειν, εν τη ανεσπερω, ημερα της Βασιλειας σου
Και νυν και αει και εις τους αιωνας των αιωνων. Αμην.
6)  Χαιρε, Παρθενε, χαιρε,  χαιρε ευλογημενη, χαιρε δεδοξασμενη, σος γαρ Υιος ανεστη τριημερος εκ ταφου.
7)  Ο  Αγγελος εβοα τη Κεχαριτωμενη, Αγνη, Παρθενε χαιρε, και παλιν ερω χαιρε, ο σος Υιος ανεστη, τριημερος εκ ταφου.
Φωτιζου, φωτιζου...
Εξαποστειλαριον αυτομελον.
Ηχος β'
Σαρκι υπνωσας ως θνητος, ο Βασιλευς και Κυριος, τριημερος εξανεστης, Αδαμ εγειρας εκ φθορας, και καταργησας θανατον. Πασχα της αφθαρσιας, του κοσμου σωτηριαν.    ( Εκ γ' )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου