30 Μαΐου 2011

TO ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Στο πλοίο της Εκκλησίας κυβερνήτης είναι ο Χριστός μας. Η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ομολογητές, οι διδάσκαλοι και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ιεράρχες πρεσβύτεροι μοναχοί και λαϊκοί της θριαμβευούσης και της στρατευομένης Εκκλησίας όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Κάποιοι όμως πήδηξαν από το πλοίο της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αποτέλεσμα
να κινδυνεύουν να πνίγουν και να καταποντιστούν στα μανιασμένα κύματα της αιρέσεως και του σχίσματος του οικουμενισμού και της παρασυναγωγής των συνόδων. Τι λέτε αδελφοί, θα τους ακολουθήσουμε στην κολάσιμη πορεία τους ή θα πρέπει να παραμείνουμε εντός του πλοίου αφού ο κυβερνήτης και Θεός μας, μας έχει ασφαλίσει και μας παρέχει κάθε προστασία από οποιονδήποτε κίνδυνο; Δυστυχώς έτσι πλανήθηκε και έγινε αντίχριστος ο πάπας με το ποίμνιο του. Έλεγε στους πιστούς ότι για να μείνουν μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουν κοινωνία μαζί του και όσοι τον πίστεψαν αφού ακολούθησε τον διάβολο και πλανήθηκε, πλανήθηκαν και αυτοί που είχαν κοινωνία μαζί του, και έτσι βγήκαν εκτός Εκκλησίας όλοι μαζί παρέα. Στο Άγιον Όρος όσοι πατέρες δεν είχαν κοινωνία με τον λατινόφρονα Πατριάρχη τους Βέκκο, άλλους τους έκαψαν, άλλους τους έπνιξαν και άλλοι μαρτύρησαν με διάφορους τρόπους. Και όμως όλοι αυτοί έγιναν οσιομάρτυρες όπως ο Κοσμάς ο πρωτοεπιστάτης. Τους είχε εμφανιστεί και η Παναγία μας και τους είπε ''ότι έρχονται οι εχθροί του Υιού μου και εμού''. Όσοι όμως είχαν κοινωνία με τον λατινόφρονα Πατριάρχη από φόβο συμφέρον και πλάνη όταν απεβίωσαν έμειναν άλιωτοι και έγιναν τυμπανιαίοι. Για τα θέματα αυτά πολλοί Ορθόδοξοι έχουν άγνοια. Ενώ όλη την εβδομάδα καταδικάζουν τον οικουμενισμό την Κυριακή κοινωνούν με τον οικουμενιστή Επίσκοπο τους. Δεν γνωρίζουν τι λέει ο Θεός στην παλαιά και καινή διαθήκη; τι λέει το Πανάγιο πνεύμα στις οικουμενικές και τοπικές συνόδους; τι λένε τόσοι Άγιοι Πατέρες και ομολογητές της πίστεως; σήμερα κινδυνεύουν οι πιστοί τόσο από τους οικουμενιστές όσο και από αυτούς που λένε τα παραπλανητικά συνθήματα των ''νέων ζωναράδων'', ''άχρι καιρού'', ''δεν ήρθε η ώρα'', ''όλοι μαζί'', ''μην κάνετε σχίσματα''. Αυτοί όλοι είναι οι βαλτοί όπου κολλάνε οι Ορθόδοξοι. Οι οικουμενιστές θέλουν να έχουν κοινωνία με όλο το σατανικό κύκλωμα του Π.Σ.Ε., δηλαδή των αιρέσεων και των σχισμάτων του διαβόλου, ενώ οι άλλοι που τους ακολουθούν είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι τους, χωρίς αυτούς δεν θα είχε προχωρήσει τόσο καλά η υπερπαναίρεση και το νεο-ημερολογίτικο σχίσμα του αντίχριστου οικουμενισμού. Οι Άγιοι λένε ότι έργο του μοναχού είναι να μην καινοτομείται το Ευαγγέλιο για να μη γίνουν παράδειγμα αιρετικής συγκοινωνίας προς τους λαϊκούς και έτσι λογοδοτήσουν στο Θεό για την απώλεια τους. Αν δεν αποτειχιστούν οι Ορθόδοξοι από τους οικουμενιστές δεν μπορεί να γίνει Αγία Σύνοδος ώστε να τους καταδικάσει για να μπούμε πάλι στην κανονική τάξη. Αυτοί που έχουν δημιουργήσει τόσους Επισκόπους Μητροπόλεις και συνόδους παράλληλες προς την Εκκλησία της Ελλάδος είναι πολέμιοι της Ορθόδοξης ένστασης και της λυτρωτικής αποτειχίσεως αφού άλλα λέει το κανονικό εκκλησιαστικό δίκαιο και η πράξη της Εκκλησίας αυτοί δημιούργησαν παρασυναγωγή διαφορετικών συνόδων. Πολλοί στην ιστορία της Εκκλησίας είχαν αποτειχιστεί από την εικονομαχική και την μοιχειανική αίρεση ενώ ήταν εικονόφιλοι δεν είχαν όμως κοινωνία με τα 8 κομμάτια των εικονόφιλων και έλεγαν ότι και στο υγιές σώμα της Εκκλησίας σπορά διαβόλου έγινε. Οι αποτειχισμένοι από την παρασυναγωγή όλων των συνόδων είναι αυτόματα ενωμένοι με τους αποτειχισμένους από την αίρεση και το σχίσμα των οικουμενιστών και όλοι μαζί προκαλούμε και συγκαλούμε θεάρεστη ένσταση και όταν δώσει εντολή ο Υπερπανάγιος Θεός και γίνει Πανορθόδοξη Σύνοδος τότε θα καταδικαστούν οι υπόδικοι οικουμενιστές και παραταξιακοί και θα επανέλθει η κανονική τάξη στην Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου