13 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Σώμα η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θανατηφόρα αρρώστια η αίρεση και το σχίσμα του οικουμενισμού και ασφαλής γιατρός ο Χριστός και Θεός μας. Φάρμακα θεραπείας οι Ιεροί Κανόνες του Πανάγιου Πνεύματος της Ιεράς αποτειχίσεως, νοσοκομείο η πράξη της Εκκλησίας, των Θεοφόρων Πατέρων. Σφραγίδα υγιούς σώματος η απόφαση Αγίας Πανορθόδοξης συνόδου. Εκτός του σώματος της εκκλησίας η παρασυναγωγή όλων των διαφορετικών συνόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου