11 Ιουλίου 2011

ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

Σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος βλέπουμε αρκετούς Επισκόπους που είναι πρωτοστάτες της οικουμενιστικής αιρέσεως και οι υπόλοιποι Επίσκοποι είτε δεν ασχολούνται με τα θέματα της πίστεως είτε παρουσιάζονται από εφημερίδες και κανάλια ως ομολογητές και πρόμαχοι Ορθοδοξίας. Όλοι αυτοί κοροϊδεύουν τους πιστούς στην Εκκλησία. Οι πρωτοστάτες Επίσκοποι του οικουμενισμού κάνουν αιρετική την Εκκλησία και οι καλύτεροι σύμμαχοι τους είναι
οι ψευτο-ομολογητές οι οποίοι είναι συγκοινωνοί της οικουμενιστικής αιρέσεως. Μόνο στα λόγια ομολογούν την Ορθοδοξία, στα έργα ποτέ δεν σταμάτησαν να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με την υπερπαναίρεση του οικουμενισμού. Και συγχρόνως βρίσκονται, συντηρούν και συνεχίζουν και το νεο-ημερολογίτικο σχίσμα του οικουμενισμού και κάνουν και σχισματική την Εκκλησία, είναι δηλαδή κακόδοξοι ψευδοεπίσκοποι που άφησαν τον σκοπό τους, την φύλαξη του ποίμνιου και οι ίδιοι γίνανε λύκοι με ένδυμα προβάτου. Πως μπορούν οι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί να έχουν κοινωνία με αιρετικοσχισματικούς Επισκόπους; και από την άλλη πλευρά βλέπουμε αρκετούς Επισκόπους οι οποίοι λένε ότι ούτε αιρετικοί οικουμενιστές είμαστε, ούτε σχισματικοί αφού τηρούμε το παλαιό ημερολόγιο. Τι να το κάνεις αφού δεν αγωνίζονται εντός των ορίων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εάν αγωνίζονταν μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος θα βρισκόντουσαν στο ακαινοτόμητο πλήρωμα της, και όχι σε συνόδους παράλληλες διαφορετικές και ξεχωριστές ως προς την Εκκλησία της Ελλάδος. Για να φύγει κάποιος από την αίρεση και το σχίσμα του οικουμενισμού, αποτειχίζεται κρατώντας το παλαιό ημερολόγιο, και δεν γίνεται Επίσκοπος, ούτε κάνει καινούρια μητρόπολη, ούτε κάνει καινούρια σύνοδο. Μόνο με την αποτείχιση προσπαθεί έμπρακτα σύμφωνα με τα κανονικά μέτρα ώστε να δημιουργεί ένσταση ομολογώντας την αλήθεια της πίστεως μέχρι να συνέλθει Αγία Πανορθόδοξη Σύνοδος για να καταδικάσει τους υπόδικους της κακοδοξίας και να επαναφέρει την κανονική τάξη. Όλοι αυτοί που δεν αγωνίζονται εντός της Εκκλησίας της Ελλάδος ως αποτειχισμένοι από τους κακόδοξους οικουμενιστές και τους κοινωνούντας με αυτούς, και βρίσκονται σε άλλες συνόδους, όπως στην παράταξη του ενός, ή στην παράταξη του άλλου, ή στην παράταξη ενός τρίτου, κάνουν αγώνα μέσα σε παρασυναγωγή. Σήμερα κανένας Επίσκοπος στην Εκκλησία της Ελλάδος δεν ομολογεί, δεν ορθοτομεί στην πράξη και όχι στην θεωρία και δεν είναι αποτειχισμένος από την αίρεση και από το σχίσμα του οικουμενισμού. Όλοι είναι υπηρέτες της αιρετικής και σχισματικής κοινωνίας. Μακάρι να βρεθούν κατά Θεόν Επίσκοποι οι οποίοι να σέβονται να υπακούουν και να κάνουν πράξη τις νόμιμες διατάξεις της παραδόσεως της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου