ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ-ΣΠΕΤΣΕΣ. ΟΜΙΛΙΕΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΑΙ Π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.