16 Ιουλίου 2011

ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ.

Τα παραπάνω λόγια είναι του Αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου απο την Πατρολογία P.G. 99. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί εχθρούς του Χριστού όχι μόνο τους αιρετικούς αλλά και όσους κοινωνούν μαζί τους. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέει ξεκάθαρα φεύγετε από το μνημόσυνο των αμνημονεύτων και από την κοινωνία των ακοινωνήτων, και ο μέγας Αθανασιος προτρέπει τους πιστούς να
απέχουν από πρεσβύτερους και επισκόπους που σκανδαλίζουν με τα αιρετικά τους φρονίματα και να μην συμπροσεύχονται με αυτούς για να μην πάνε στην κόλαση μαζί με τον Άννα και τον Καϊάφα. Πολλές φορές βλέπουμε θεοφόρους Πατέρες να ζητούν την διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας των πιστών από κακόδοξους ποιμένες προτού να γίνει συνοδική καταδική, άλλωστε μόνο αυτοί που αποτειχίζονταν σύμφωνα με τα κανονικά μέτρα από τους κακοδόξους ήταν αυτοί που συγκαλούσαν και προκαλούσαν Αγία Τοπική και Οικουμενική Σύνοδο. Δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για συνοδική κρίση από την στιγμή που δεν έχει αποτειχιστεί γιατί αλλιώς πρέπει πρώτα να καταδικάσει τον εαυτό του αφού παραμένει σε κοινωνία με τους κακόδοξους. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε αφού τα μυστήρια είναι έγκυρα προ συνοδικής καταδίκης όπως στην περίπτωση της οικουμενιστικής αιρέσεως πως γίνεται κάποιος να πάει στην κόλαση. Αν κάποιος δεν γνωρίζει πως λειτουργεί το κανονικό εκκλησιαστικό δίκαιο και η πράξη της Εκκλησίας καλύπτεται πιστεύουμε από τον Θεό. Αλλά τόσοι Επίσκοποι, θεολόγοι, καθηγητές, λόγιοι γέροντες και πνευματικοί δεν δικαιολογούνται να μην ξέρουν ότι η εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς και προ συνοδικής διαγνώσεως, δηλαδή με έγκυρα μυστήρια, πάει κάποιον στην κόλαση. Η αποτείχιση των Ορθοδόξων γίνεται από αιρετικούς που λέγονται προ συνοδικής καταδίκης δυνάμει αιρετικοί με έγκυρα τα μυστήρια που ενεργούν, μετά από συνοδική καταδίκη Αγίας Πανορθόδοξου Συνόδου οι αιρετικοί λέγονται εν ενεργεία με άκυρα τώρα τα μυστήρια που ενεργούν. Τα ίδια ισχύουν για την περίπτωση σχίσματος και παρασυναγωγής. Στην περίπτωση του αντίχριστου οικουμενισμού εάν κάνουμε υπακοή στις κανονικές διατάξεις της ιεράς παραδόσεως της Ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας, τότε βρισκόμαστε αυτομάτως στο ακαινοτόμητο πλήρωμα της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου