11 Μαρτίου 2012

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Στην ιστοσελίδα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής της Ι.Μ. Μυτιλήνης υπάρχει το περιοδικό ''Γέρων Σάββας ο Αγιορείτης'', από το οποίο λείπουν κάποιες σελίδες (σελ. 17-23 και 27-33) στις οποίες μιλάει ο γέροντας κατά του οικουμενισμού. Παρακάτω μπορείτε να δείτε......
το περιοδικό όπως το έχουμε εμείς χωρίς παραλείψεις και όπως το έχουν οι οικουμενιστές, κρύβοντας την αλήθεια από το πλήρωμα της εκκλησίας προσπαθούν να έχουν σκλαβομένο το ποίμνιο στην κοινωνία της αιρέσεως και του σχίσματος, παρά να το βλέπουν να αποτειχίζεται από την κοινωνία του οικουμενισμού, για να μην ελέγχονται από το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα.


Τα συμπεράσματα δικά σας........

Γέρων Σάββας ο αγιορείτης (1913-1991)

=====================================================

Το περιοδικό όπως το έχουν στην ιστοσελίδα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής της Ι.Μ. Μυτιλήνης:
http://www.pigizois.net/pneumatikoi_logoi/pdf_arxeia/geron_savvas_agioritis.pdf

Η ιστοσελίδα του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής της Ι.Μ. Μυτιλήνης:
http://www.pigizois.net/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου